Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

taas kuva kun suomi nainen innokkaan. muuttamassa meitän omaa geeniperimää.sakut ovat yksi suosikki. mutta ei ainut kansa.kuvakin jo kertoo piilottelun epäonnistuneen. kun asia paisuu tarpeeksi isoksi. 16.10.2017 08:21
yle.fi sivuuilla suomi nainen.leveilee taas kuinka hän muutti arabiaan.eikä ole ainoa tapaus.ei ole meillä yhteistä isänmaata. 09.10.2017 09:37
kepun naiset oli seksin oston vaatimassa rangaistavaksi.mutta myynti sallitaan. se oli kepulainen oikeuskäsitys.puolustaa hienostorouvia niinkuin korusuunnittelija rouvan kaltaisia. 02.10.2017 19:09
pesula toimii ,pyykkiä tulee kassi kaupalla. 01.10.2017 14:31
toiko nimen muutos tulosta. kun nimeä muutettiin metsätyömiehestä metsuriksi. saatiinko naiset tekemään 40 prosenttia pöllipinosta.jotta se kiintiö edes täyttyy.tämäkin unehtuu naisilta puhuttaessa siitä tasa-arvosta. 25.09.2017 07:53

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Euroopan sairas mies

20.10.2017

Papin Palsta

Kaikki kääntyy hyväksi

20.10.2017

Ville Skinnari

Elämä ja kuolema

20.10.2017


Rakennusvalvonta muistuttaa:
Muutokset rakennuksiin ja pihoihin tarkkaan rajoitettua

Uusi vuosi koittaa pian ja uudet suunnitelmat. Haluamme muistuttaa viime keväältä asioita, jotka tulivat ilmi Alijuhakkalan asukasyhdistyksen 2012 vuosikokouksen esitelmässä. Tällöin oli Lahden kaupungin henkilöitä valottamassa meille, mitä tulee huomioida rakennusten ja piha-alueen muutoksissa Alijuhakkalassa. Koskee suurelta osin koko Launetta.

Esitelmä koostui kolmesta osasta, jossa ensimmäisenä kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen kertoi kaavoittajan kannalta alueen erityispiirteitä. Alueella on hyvin eri-ikäisiä asemakaavoja, joista osa on edelleen alkuperäisen 1948 kaavoituksen mukaista. Kaava määrittää muun muassa rakennusalan ja -oikeuden, kerroskorkeuden, julkisivun ja kattokaltevuuden. Myös aitaamisen ja istutettavat osat tontilla määräytyvät kaavan mukaisesti.

Kaavoituksen lisäksi monissa toimissa on huomioitava ympäristö ja naapurusto, sekä pohjavesi ja sen muodostumisalue. Esimerkiksi porakaivo maalämpöä varten tarvitsee kaupunkialueella aina luvan. Esteenä porakaivolle voi pohjaveden lisäksi olla tunnelit, joita kaupunkimme alla risteilee.

yläkatu
Alijuhakkalassa ja Launeella on syytä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, jos suunnittelee muutoksia rakennuksiin tai piha-alueisiin.

Kaupunkirakenteen tiivistämisestä johtuen joitakin tontteja on mahdollista jakaa, mutta tällöinkin alueen yleisilme on tavoitteena säilyttää. Alueella on asemakaavamuutoksia vireillä, osin tonttijaosta johtuen. Kaavoitusta ohjaa Lahden Yleiskaava.

Lahden kaupungilla on Rakentamistapaohjeet, joka löytyy lahti.fi -sivustolta. Samoin kaupungin sivuilta löytyy lähes kaikki muukin tarvittava tieto rakentamiseen, remontointiin ja muutoksiin liittyen.

Seuraavaksi vuorossa oli tutkija Riitta Niskala Lahden museoiden Rakennuskulttuuriyksiköstä. Niskala toi esille "Harmaan kirjan", jolla pyritään vaalimaan kaupunkihistoriallisesti arvokkaiden alueiden erityispiirteitä. Harmaan kirjan alueeseen kuuluvat muun muassa Vanamontie ja Alijuhakkalantie. Näillä alueilla on rakentaminen ja muutosten tekeminen huomattavasti säädellympää kuin muualla.

Rakennuslupa-arkkitehti Risto Mikkola kertoi lopuksi havainnollisesti rakennusvalvonnan osalta alueen rajoitteet ja mahdollisuudet. Keskustelua herätti tieto pressutallien kieltämisestä 2011 alkaen. Perusteluna pressutallien kieltämiselle on niiden sopimattomuus pientaloalueen kaupunkikuvaan.

Pensasaita ei vaadi lupaa, mutta esimerkiksi lauta-aita vaatii tietyin edellytyksin. Pienimuotoiset roskakatokset ovat sallittuja, kunhan ne ovat ympäristöön soveltuvia, pienet kevytrakenteet eivät vaadi lupaa tietyin edellytyksin. Alueelle ei suositella asfaltti-pihoja tai nykyaikaisia pihalaatoituksia. Hiekkatiet ja normialueet kasvistoineen ovat vanhan pientaloalueen hengen mukaisia.

Rakennusten ulkovuorauksen pienet muutokset ovat sallittuja, mutta silloinkin on huomioitava alueen yleisilmeen ja talon alkuperäisen ajan hengen mukaisuus. Alueelle merkittävän puun kaataminenkin voi vaatia maisemaluvan. Lahden kaupunki suorittaa valvontaa satunnaisesti, jolloin huomautettavaa voi syntyä esimerkiksi piha-alueen levittämisestä puistoon tai luvattomien rakennusten toteuttamisesta. Erityisesti kaupungin maa-alueelle rakennetut kevytrakenteet aiheuttavat yhteydenottoja asukkaisiin.

Mikkola muistutti, että aina kun on suunnittelemassa uudisrakentamista tai muutoksia oleviin rakennuksiin sekä pihaan, on turvallisinta ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan.

Hannu Mieskolainen
Alijuhakkalan asukasyhdistys

 


Ajankohtaista -arkisto