Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Salinmäki

Salinmäen palvelukoti odottaa nuoria asukkaitaan Mäntsäläntiellä

Lahden Mäntsäläntielle valmistunut Salinmäen palvelukoti parantaa nuorten kehitysvammaisten asumispalveluja ja vahvistaa Lahden kaupungin omaa palvelutarjontaa. Palvelukodin toiminta käynnistyy asteittain siten, että elokuussa alkaa erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja tämän jälkeen asukkaiden muutto palveluasuntoihin. Parhaillaan on käynnissä palvelukodin henkilöstön rekrytointi.

Salinmäen palvelukodissa on 18 kehitysvammaisten palveluasuntoa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat 40 erityisoppilaalle. Palvelukoti tarjoaa myös kehitysvammaisten loma-ajan toimintaa sekä tilapäishoitoa.

Palvelukodin rakennutti Lahden Talojen tytäryhtiö Lahden Palveluasunnot Oy yhteistyössä Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa, jonka vammaispalveluille kiinteistö on vuokrattu.

Tilojen viilennys maalämpökaivoista

Salinmäen palvelukoti on yksikerroksinen, puurunkoinen rakennus. Se on liitetty kaukolämpöverkkoon, mutta tilojen viilennyksessä käytetään uusiutuvaa energialähdettä maalämpökaivoja hyödyntämällä.

Palvelukodin tilat jakaantuvat kahteen yhdyskäytävän yhdistämään yksikköön, joiden huoneistoala on yhteensä 1 662,5 neliömetriä. Toisessa yksikössä ovat palveluasunnot, toisessa yksikössä aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat.

Palveluasunnot ovat kahdessa yhdeksän asunnon ryhmäkodissa, joissa molemmissa on asukkaiden yhteinen oleskelutila. Toiseen ryhmäkotiin sijoittuvat toisen asteen erityisopetuksen päättävät nuoret kehitysvammaiset, jotka tarvitsevat erityishuoltolain mukaista tukea ja ohjausta toiminnoissaan. Toiseen taas sijoittuvat eritasoiset kehitysvammaiset, jotka tarvitsevat runsaasti ohjausta ja henkilökohtaista apua päivittäisissä toiminnoissaan. Tähän ryhmäkotiin voidaan sijoittaa myös tilapäisasumista ja -hoitoa tarvitsevia kehitysvammaisia.

Kaupungin palvelutarjonta vahvistuu

Salinmäen palvelukoti lisää nuorten kehitysvammaisten asumispaikkoja Lahdessa. Se myös tukee toimintalinjaa, jolla kehitysvammaisten asumispalvelut keskitetään Lahdessa kaupungin omaksi palvelutarjonnaksi. Ensi vuoden alussa kaupungin hallintaan siirtyvät Kilpiäisten, Launeen ja Yli-Köllin asumispalveluyksiköt sekä työkeskukset, joiden toiminnasta tähän asti on vastannut Eteva-kuntayhtymä.

- Nuoria, asunnon tarpeessa olevia kehitysvammaisia on paljon. Salinmäen palvelukodissa he voivat harjoitella taitoja, joita tarvitsevat voidakseen asua myöhemmin yksilöllisemmin, sanoo Lahden kaupungin vammaisasumispalvelujen päällikkö Janne Utriainen.

Tulevaisuudessa Lahden kaupungilla on tarkoitus tukea kehitysvammaisten yksilöllistä ja itsenäistä asumista. Tavoitteena on kehittää palvelutarpeen arviointia, jotta asiakkaalle löytyy juuri hänen tarpeisiinsa soveltuva asunto ja oikein kohdennettu asumisen tuki.

 


Ajankohtaista -arkisto