Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

taas kuva kun suomi nainen innokkaan. muuttamassa meitän omaa geeniperimää.sakut ovat yksi suosikki. mutta ei ainut kansa.kuvakin jo kertoo piilottelun epäonnistuneen. kun asia paisuu tarpeeksi isoksi. 16.10.2017 08:21
yle.fi sivuuilla suomi nainen.leveilee taas kuinka hän muutti arabiaan.eikä ole ainoa tapaus.ei ole meillä yhteistä isänmaata. 09.10.2017 09:37
kepun naiset oli seksin oston vaatimassa rangaistavaksi.mutta myynti sallitaan. se oli kepulainen oikeuskäsitys.puolustaa hienostorouvia niinkuin korusuunnittelija rouvan kaltaisia. 02.10.2017 19:09
pesula toimii ,pyykkiä tulee kassi kaupalla. 01.10.2017 14:31
toiko nimen muutos tulosta. kun nimeä muutettiin metsätyömiehestä metsuriksi. saatiinko naiset tekemään 40 prosenttia pöllipinosta.jotta se kiintiö edes täyttyy.tämäkin unehtuu naisilta puhuttaessa siitä tasa-arvosta. 25.09.2017 07:53

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Euroopan sairas mies

20.10.2017

Papin Palsta

Kaikki kääntyy hyväksi

20.10.2017

Ville Skinnari

Elämä ja kuolema

20.10.2017


VT 12- asukastilaisuuden antia

Maanantaina 26.3.2012 Salinkallion koululla suuren suosion saaneessa Launeen omakotiyhdistyksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa vahvistuivat yhdistyksen nettiadressissa esille nostamat asiat.

Tärkeintä on pohjaveden suojelu
VT12 Lahden eteläistä kehätiesuunnitelmaa on vahvasti perusteltu juuri pohjaveden suojelun vuoksi, jotta haitallinen autoliikenne saataisiin pois Suomen merkittävimmältä pohjavesialueelta. Kehätien rakentaminen Launeelle toisi kuitenkin uuden ongelman Salpausselän pohjavesialueelle, koska se kulkisi n. 80 m matkalla betonikaukalossa jopa pohjavesipinnan alapuolella paikassa, josta pohjavedet virtaavat vedenottamoon, joka tunnetaan Launeen lähteenä. Se on suuri riskitekijä, sillä tiedossa ei ole suojaussysteemejä, jotka takaisivat, että tuholta vältyttäisiin onnettomuuden sattuessa. Riskiä lisää ko. alueen tulvaherkkyys.

Renkomäen linjaus noin 100 miljoonaa euroa halvempi
Toisin kuin ministeri Merja Kyllösen viestiä on mediassa tuotu julki, hän nimenomaan korosti tapaamisessa sitä, että tässä taloudellisessa tilanteessa kaikkia tulevia hankkeita on vielä tarkasteltava uudesta näkökulmasta ja varteenotettavat vaihtoehdot on käytävä läpi. Esimerkkinä hän mainitsi Rovaniemen alueella olleen tiehankkeen, jonka hinta-arvio oli alun perin 60-80 miljoonaa euroa. Kyseisen hankkeen hinta saatiin uudelleen suunnittelulla 25 miljoonaan euroon eli mahdollisuuksia on täälläkin, jos vain halua löytyy. Lisäksi tilaisuudessa nousi esille uusia tiesuunnittelun periaatteita, joiden pohjalta linjauksia tulisi vielä tarkastella.

Launeen ilmanlaatu jo nyt erittäin huono
Etelä-Suomen Sanomat uutisoi jo 26.10.2007 "Launeen ilma sakeana hiukkasia. Ilmanlaatu Uudenmaankadun ja Pohjoisen Liipolankadun risteyksessä lähes huonointa koko maassa." Edelleen jutussa mainitaan: "Suurin saastuttaja Launeella on liikenne ja sen nostattama pöly."
Valtatietasoinen ohitie tuo aina epäviihtyvyyttä ja turvattomuutta asukkaille. Melu, pöly ja muut liikenneperäiset saasteet leviävät laajalle ja ovat vaikeasti hallittavissa. Ne ovat monelle terveysriski, varsinkin lapsille, vanhuksille ja keuhkosairauksista kärsiville. Tämän takia ohitielinjauksen tarpeellisuutta Launeelle pitää arvioida uudelleen ja katsoa asiaa myös ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteiden valossa, jossa lähtökohtana on, että kasvihuonepäästöjä on kaikin keinoin vähennettävä. Yksi keino tähän on autoliikenteen voimakas vähentäminen. Tutkimusten mukaan uusien autoväylien rakentaminen lisää aina kokonaisliikennettä ja päästöjä.

Vastustus ei ole poliittinen eikä sen takana ole päättäjiä
Launeen linjausta vastustava adressi ja keskustelutilaisuus ovat lähtöisin paikallisten asukkaiden ja Launeen omakotiyhdistyksen aloitteesta, ei joiltakin poliittisilta päättäjiltä, toisin kuin mm. Etelä-Suomen Sanomat on asian uutisoinut. Omakotiyhdistyksen ihmisiin ei toimituksesta olla oltu missään yhteydessä. Päättäjiä pyydettiin mukaan keskustelemaan aiheesta ja tuomaan omat näkemyksensä asiasta, jonka useat paikalle pyydetyt kiitettävästi tekivätkin.
Paikalla olleiden asukkaiden oikeustajun mukaista ei ollut se, että "Renkomäki vastaan Laune" on tuotu aikoinaan useaan kertaan valtuustossa päätettäväksi ja vasta, kun Laune vei tiukan äänestyksen jälkeen voiton, ryhdyttiin toimenpiteisiin. Demokratiaan ja oikeaoppiseen hallintoon kuuluu asukkaiden kuuleminen ja tehtyjen mielipiteiden arvostaminen, eikä edellä kuvatulla tavalla mitätöiminen ja myöhemmin valittajien haukkuminen kehityksen jarruttajiksi tai jotain muuta vastaavaa.

Miten tästä eteenpäin?
Kysymykseen tuli useita vastauksia. Yhtä mieltä oltiin siitä, että ohitie tarvitaan, mutta sen siirtäminen asutuksen keskeltä asutuksen keskelle - pohjavesialueen toiselta reunalta toiselle, ei ole ratkaisu. Etelä-Lahden kaupallinen painopiste on jo nyt siirtynyt Renkomäkeen ja asutus on levinnyt ohitiestä tehtyjen selvitysten jälkeen etelämmäksi. On aika tarkastella tehtyjä suunnitelmia muuttuneista lähtökohdista ja etsiä yhteistyössä yksimielistä ratkaisua, kuten ministeri Kyllönen on kehottanut viisaasti tekemään, jotta edullisempi ja ekologisempi vaihtoehto saadaan lähitulevaisuudessa mahdollisimman pian toteutettua.

Launeen omakotiyhdistys ry:n puolesta
Helena Juutilainen

 


Ajankohtaista -arkisto