Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

teatteri uutiset.omat mutterit ei yhteiset mutterit.maksetaanko teilläkin osa palkkaa rahana.mitä kaikkea lauseet pitää sisällään. 07.12.2017 08:29
Syy ja seuraus sekoavat singulariteetissa, Melanen! T. Moskovan Mantere. 04.12.2017 16:49
Kiitos tästä taiteeseen liittyvästä Melastelusta! Täyttä asiaa! T. Moskovan Mantere. 25.11.2017 18:21
miinakentässä paukkuu kuten porvoossa. naisvaltuutettu vain maalaa lasten naamaa.siinä sanomaa lastenoikeuksien päivälle.oma etu näkyy selvästi 20.11.2017 08:28
lasten oikeuksien päivänä.yksikään puolue ei ymmärrä puuttua.kyvyttömien äitien lastensa laiminlyöntiin.vaikka kovasti ovat huolissaan tasa-arvosta. 13.11.2017 08:20

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit


VT 12 - keskustelu heräsi henkiin:
Uusi lähtölaukaus Renkomäen linjaukselle?

Salinkallion koulun ruokalassa oli maanantai-iltana tiivis tunnelma, kun Launeen omakotiyhdistys järjesti keskustelutilaisuuden eteläisen ohitien eli VT 12 linjauksesta. Asia tuntuu etelälahtelaisia kiinnostavan, sillä paikalle oli saapunut liki parisataapäinen kuulijajoukko, joka innokkaasti otti osaa myös keskusteluun.

Illan puhujiksi oli saatu merkittävä määrä lahtelaisia entisiä ja nykyisiä päättäjiä, niin kaupunginvaltuustosta kuin eduskunnastakin. Keskustelun aihe on todella ajankohtainen, sillä valtio ei tällä viikolla myöntänyt rahaa ohitiehankkeelle, joten Lahdella on kolme vuotta aikaa miettiä myös muita mahdollisia ohitielinjauksia. Onko vaihtoehtoa olemassa ja löytyykö poliittista tahtoa yhdessä sen toteuttamiseen?

VT12
Salinkallion koulun ruokala täyttyi ääriään myöten maanantai-iltana 

Tilaisuuden avasi Launeen omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Marjo Liukkonen, joka kiitteli paikalle tullutta runsaslukuista yleisöä ja totesi Launeen linjauksen vastustajien saaneen ensimmäisen erävoiton, kun valtiolta ei rahaa tiehankkeeseen saatu.
 - Nyt ei ainakaan vuoteen 2016 mennessä mitään tapahdu iloitsi Liukkonen.

Seuraavaksi puhujapönttöön noussut Onerva Vartiainen kertoi tiehankkeen äänestyshistoriasta mielenkiintoisia yksityiskohtia:
 - Valtuustossa äänestimme kolme kertaa Renkomäen linjauksen puolesta, mutta silti tietyt tahot (mm.silloinen valtuuston puheenjohtaja Tapio Luttinen) äänestystuloksesta huolimatta jatkoivat Launeen linjauksen lobbaamista ympäristöministeriöön päin. Neljännellä äänestyskerralla Launeen linjaus sitten voitti yhdellä äänellä, kun äänestyksestä oli poissa kaksi Renkomäen kannattajaa ja varavaltuutetut manipuloitiin äänestämään Launeen puolesta. Yllättäen sen jälkeen ei enää ole asiasta äänestetty eli se siitä Viljasen toitottamasta demokratiasta muisteli Vartiainen.

Myös ex-kansanedustaja Maija-Liisa Lindqvist oli samalla kannalla:
 - Luttinen ei arvostanut valtuuston päätöstä ja sen takia Renkomäen linjaukselle ei koskaan tehty yhtään pienoismallia tai havainnekuvia. Mielestäni ministerien tulisi ohjata tiepiirejä, ettei näin järjettömän kalliita tiesuunnitelmia edes tehtäisi muistutti Lindqvist.

Onerva Vartiainen ihmetteli myös miksi kaupunki ei ole tehnyt tarvittavia pienoismalleja ja havainnekuvia lainkaan Renkomäen vaihtoehdosta:
- Kyllä pitäisi olla kaksi valmista vaihtoehtoa esitettävänä valtiolle, joista valtio voisi valita sopivamman. Sitä paitsi olen varma, että jos vuonna 1996 olisi heti lähdetty ajamaan Renkomäen vaihtoehtoa, se olisi jo toteutunut kertoi Vartiainen.

Lahden Ensi ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Marja Keto toivoi omassa puheenvuorossaan, että 40 vuoden vastakkainasettelu olisi ohi ja asukkaat ja päättäjät voisivat vihdoinkin yhdessä miettiä niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin taloudellisestikin parasta ratkaisua.
 - Ihmettelen myös minkä vuoksi yleisesti puhutaan, etteivät Launeen linjauksen vastustajat olisi Lahden asialla ihmetteli Keto.

Seuraavana puheenvuoron saanut Juha Keto toi esiin kaupunkisuunnittelijoita vaivaavan ns.luonnonherruusajattelun, jossa kaava tehdään mihin tahansa luonnosta välittämättä. Keto piti suurena ongelmana Liipolan tunnelia, joka menee pohjavesien alle, lisäksi ongelmia aiheuttaa Paskurinoja.
- Yksikään betonikaukalo ei ole tähän päivään mennessä pitänyt, vaikka insinöörit muuta vakuuttavatkin ja varmuudella tunnelit tulisivat lopullisesti pilaamaan Launeen lähteen ennusti Keto

Viljanen nöyränä

Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen esiintyi tilaisuudessa selvänä altavastaajana ja yllättävänkin nöyränä miehenä:
- Tämä ei ole minun puoleltani henkilökohtainen taistelu, sen sijaan olen puolustanut niitä kantoja valtuuston puheenjohtajana, jotka valtuusto on demokraattisesti näin päättänyt selitteli kantojaan Viljanen.
 - Nykyinen tilanne on huonoin mahdollinen, sillä Lahti on viimeinen iso kaupunki, jossa valtakunnallinen tieverkko kulkee keskellä kaupunkia. Launeen linjauksen tämänhetkinen hinta-arvio on noin 156 miljoonaa euroa ja Renkomäen linjauksen noin 70-80 miljoonaa kertoi Viljanen faktoista.
Launeen linjaus on ollut jo kaksi kertaa vahvistettuna maakuntakaavassa ja ympäristöministeriökin on linjauksen vahvistanut. Siksi olemme nimenomaan Launeen linjausta vieneet eteenpäin jatkoi Viljanen
Viljasen jatkokommentti liito-oravan papanoista Renkomäen maastoissa estämässä nimenomaan Renkomäen linjausta sai aikaan naurunremakan kuulijoiden joukossa.
Viljanen totesi luottavansa asiantuntijalausuntoihin ja kehotti epäilijöitä hakemaan selvyyttä asioihin valitusprosessin kautta.
- Niin kauan kuin Lahdesta tulee kahdenlaista viestiä liikenne- ja ympäristöministeriön suuntaan, mitään ei tämän tieasian tiimoilta tule tapahtumaan lopetti Viljanen selvityksensä.

Valtuusto uusiksi ainoa keino?

Entinen kansanedustaja Matti Kauppila kertoi, että harvoin valtio muuttaa päätöksiään, joten ainoaksi varmaksi keinoksi muuttaa tielinjaus Renkomäkeen on tulevat kunnallisvaalit.
- Jos päättäjät syksyn vaaleissa muuttuvat ja kumoavat vanhat päätökset, on todennäköistä, että myös ympäristöministeriön kanta saadaan muutettua totesi Kauppila.

Lisäksi Kauppila toivoi, että Salpakangas-Renkomäki tie voitaisiin nyt jo ottaa rekkojen käyttöön eli liikennemerkein ohjata raskasliikenne pois Mannerheiminkadulta. Tämän toiveen Viljanen ampui heti alas kertomalla, ettei tieliikennelaki salli ohjata valtatieliikennettä vähempiarvoiselle tielle. Lakia ei kenties helposti muuteta, mutta voisiko nykyistä Salpakangas-Renkomäki tietä parantaa niin, että sen voisi nostaa valtatie-kategoriaan? Tähän Viljanen ei tiennyt vastausta.

Keskustelutilaisuudessa käytettiin myös useita yleisön puhevuoroja.
Nea Kontion mielestä Lahden virkamiehet vievät päättäjiä 6 - 0.
- Usein valtuutetut eivät tunnu edes tietävän mistä äänestävät eli päättäjät vaihtuvat, mutta virkamiehet pysyvät.
Patomäkeläinen Risto Malin ihmetteli miksei eri tielinjauksiin liittyviä tarkkoja lukuja ja laskelmia saa mistään, vaikka mistä kyselisi.
- Varsinkin hyötysuhteet tuntuvat olevan pahasti pielessä mietti Malin.

Alijuhakkalan omakotiyhdistyksen Hannu Mieskolainen toi esiin sen tosiseikan, että nykyisellä vt 12-tiellä oleva liikenne on pääosin alueen sisäistä työmatkaliikennettä, joten uuden tien hyöty ei ole niin suuri kuin oletetaan.

Launeen linjausta luonnehdittaessa käytettiin puheenvuoroissa hyvin yleisesti sanoja järjetön, ylikallis, pöyristyttävä jne. Myös isojen kaupparyhmittymien osuus tielinjauksen lobbaukseen tuli muutaman kerran esille. Hämeenmaan osalta Lindqvist torppasi nämä epäilyt.
Keskustelu tulee varmasti jatkumaan kuumana, siitä pitää huolen ensi syksynä käytävät kunnallisvaalit.

-Petri Salomaa-


Omalähiö kysyi:
Launeen Oky:n puheenjohtaja Marjo Liukkonen:
Renkomäen linjausta viedään eteenpäin

Nyt kun rahoitusta ei saatu ohitielle, jääkö Launeen omakotiyhdistys "lepäilemään laakereillaan" vai onko tarkoitus lähteä viemään Renkomäen linjausta tiukasti eteenpäin?
- Emme jää lepäilemään, vaan lähdemme viemään Renkomäen linjausta eteenpäin, koska sille saatiin niin vahva valtuutus kokouksessa. Emme halua jättää tätä kirousta perinnöksi lapsillemme ja lapsenlapsillemme.
Mikä on se seuraava askel asian viemisessä eteenpäin? Puhuttiin jotain ainakin kansalaisaloitteesta valtuustolle?
- Aiomme tehdä kansalaisaloitteen valtuustolle Renkomäen linjauksen puolesta. Tulee ainakin testattua, onko nykyisissä valtuutetuissa meidän kanssamme samoin ajattelevia - vai onko valtuutettuja vaihdettava.
Miten tulevissa kunnallisvaaleissa aiotte toimia, että saisitte valtuustoon mahdollisimman monta Renkomäen linjauksen kannattajaa? Oma ehdokaslista vai valistustyötä puolueiden sisällä?
Sitä ei ole vielä pohdittu, asetammeko oman ehdokaslistan. Sekin on mahdollista. Toisaalta näyttää siltä, että lähes kaikissa puolueissa on "ystäviä" - ainakin näin kunnallisvaalien lähestyessä. Ihan lopuksi haluan kiittää keskustelutilaisuuden äitiä ja primus motoria eli loistavaa ja korvaamatonta Helena Juutilaista, jota ilman emme tulisi toimeen.

 


Ajankohtaista -arkisto