Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

joulu ja jooseppi. kyllä miestä syrjittiin raskaimman mukaan.kun vaimo teki temput.tämä touhu vaiennetaan joulun sanomassa. 11.12.2017 09:13
Kansakoulukatu taas pysäköintikieltoon.Kerrostalojen kohdalla kielto molemmilla puolilla katua. 10.12.2017 14:54
teatteri uutiset.omat mutterit ei yhteiset mutterit.maksetaanko teilläkin osa palkkaa rahana.mitä kaikkea lauseet pitää sisällään. 07.12.2017 08:29
Syy ja seuraus sekoavat singulariteetissa, Melanen! T. Moskovan Mantere. 04.12.2017 16:49
Kiitos tästä taiteeseen liittyvästä Melastelusta! Täyttä asiaa! T. Moskovan Mantere. 25.11.2017 18:21

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Jörkka ei petä

15.12.2017

Juhani Melanen

Soteenkaaren päätä ei vaan näy!

15.12.2017

Papin Palsta

Taivaalta tähden valitsen

15.12.2017

Ville Skinnari

Hallitus haluaa rankaista työttömiä

15.12.2017


Lahden kaupungilta vuosittain 100-120 omakotitonttia

Lahden kaupunki muutti viime syksynä paljon arvostelua herättäneen omakotitonttien luovutusmenettelyn. Viime syksyyn asti tontit myönnettiin pisteytyksellä, jossa on huomioitu hakijan perhekoko, ikä ja tulot. Jatkossa kaupungin tavoitteena on luovuttaa noin 80 % uusista tonteista hakemusten perusteella tehdyllä pisteytyksellä ja loput noin 20 % arvonnalla ja/tai tarjouskilpailulla. Uudet tontit luovutetaan kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Uusien tonttien hakuajat kuulutetaan lehti-ilmoituksilla ja kaupungin kotisivuilla.

Ensimmäisellä hakukierroksella jakamatta jääneet ja varauksesta palautuneet vapaasti haettavat tontit jaetaan kuukausittain. Tonttien hakuaika päättyy pääsääntöisesti jokaisen kuun viimeisenä päivänä. Omakotitontit ovat ensisijaisesti tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka eivät 10 vuoteen ole saaneet kaupungilta tonttia. Toissijaisessa asemassa ovat yritykset ja henkilöt, jotka ovat saaneet tontin aiemmin.

Vartiolaakso
Vartiolaakson länsipuolella oli haettavissa 24 uutta tonttia, joista 10 tarjouskilpailun kautta. Yhtään Vartiolaakson tonttia ei arvottu. Tonteista vain kolme jäi ensimmäisen haun jälkeen ilman omistajaa. Ensimmäisellä hakukierroksella jakamatta jääneet ja varauksesta palautuneet vapaasti haettavat tontit jaetaan kuukausittain. 

Uudet tontit voidaan luovuttaa kolmella menettelytavalla:

Pisteyttämällä, jossa tekninen lautakunta luovuttaa tontit varattaviksi hakemuksissa annettujen tietojen perusteella tehdyllä pisteytyksellä . Pisteytykseen vaikuttavat perhekoko, perheen tulotaso ja hakijoiden ikä sekä onko hakija 10 viimeisen vuoden aikana saanut kaupungilta tonttia.

Tarjouskilpailulla, jossa tontit luovutetaan korkeimpien tarjousten perusteella. Tarjouskilpailuun osallistujat lähettävät sitovan tarjouksen haluamastaan tontista tai tonteista määräaikaan mennessä. Tarjousten kohteena oleva tontti luovutetaan kaupungingeodeetin päätöksellä korkeimman tarjouksen tehneelle. Tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että tarjouksen tekijä on yksityishenkilö. Mikäli yksi tarjoaja on tehnyt kahdesta tai useammasta tontista korkeimman tarjouksen, valitsee hän tonteista yhden. Tällöin valinnan ulkopuolelle jääneen tontin saa tontista toiseksi korkeimman tarjouksen tehnyt. Tarjotun hinnan lisäksi tontin saaja maksaa tontin lohkomiskustannukset 1 150 euroa.

Arvonnalla, jossa arvontaan osallistuneiden hyväksyttyjen hakemusten perusteella arvotaan tonttien valintajärjestys. Hakemuksella tontin hakija ilmoittaa tulonsa ja onko hakija saanut tontin kaupungilta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksi hakemus koskee kaikkia arvottavia tontteja. Arvontaan valitaan hakijat, jotka ovat yksityishenkilöitä, joiden hakemuksessa ilmoitetut tulot ovat vähintään 2 500 euroa kuukaudessa ja jotka eivät ole saaneet kaupungilta tonttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Arvonta suoritetaan kaikkien hakuehdot täyttävien hakijoiden kesken siten, että arvonnan voittaja saa ensimmäisenä valita arvontaan osoitetuista tonteista itselleen sopivan, toiseksi arvottu hakija seuraavan tontin jne.Tontit luovutetaan kaupungingeodeetin päätöksellä varattaviksi.

Lähde: www.lahti.fi

 


Ajankohtaista -arkisto