Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

taas kuva kun suomi nainen innokkaan. muuttamassa meitän omaa geeniperimää.sakut ovat yksi suosikki. mutta ei ainut kansa.kuvakin jo kertoo piilottelun epäonnistuneen. kun asia paisuu tarpeeksi isoksi. 16.10.2017 08:21
yle.fi sivuuilla suomi nainen.leveilee taas kuinka hän muutti arabiaan.eikä ole ainoa tapaus.ei ole meillä yhteistä isänmaata. 09.10.2017 09:37
kepun naiset oli seksin oston vaatimassa rangaistavaksi.mutta myynti sallitaan. se oli kepulainen oikeuskäsitys.puolustaa hienostorouvia niinkuin korusuunnittelija rouvan kaltaisia. 02.10.2017 19:09
pesula toimii ,pyykkiä tulee kassi kaupalla. 01.10.2017 14:31
toiko nimen muutos tulosta. kun nimeä muutettiin metsätyömiehestä metsuriksi. saatiinko naiset tekemään 40 prosenttia pöllipinosta.jotta se kiintiö edes täyttyy.tämäkin unehtuu naisilta puhuttaessa siitä tasa-arvosta. 25.09.2017 07:53

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Euroopan sairas mies

20.10.2017

Papin Palsta

Kaikki kääntyy hyväksi

20.10.2017

Ville Skinnari

Elämä ja kuolema

20.10.2017


Alijuhakkalan kartanon maille tukikeskus

Eteläisen rengastien ja Helsingintien kulmauksessa oli runsaat kaksikymmentä vuotta rakentamaton vanhan Alijuhakkalan kartanon piha-alue metsittymässä. Päärakennuksen tulipalon jälkeen kaupunki jätti osan omistamastaan tilasta reservimaaksi. Elokuussa valmistuneita kolmen talon ryhmää hallinnoi Etev-erityiskuntayhtymä. Vammaislain voimalla kunnat velvoitettiin hankkimaan pienimuotoisia asuinyksiköitä hoitolaitoksissa asuville vammaisille henkilöille.

Lahden Talot Oy-konserniin kuuluva Lahden Palvelutalot Oy rakennutti entisen kartanon tyhjään pihapiiriin elokuussa valmistuneen Lahden tukikeskuksen. Rakennukset vuokrasi ETEVA eli entisen Pääjärven ja Uudenmaan erityispalvelujen puolensadan kunnan muodostama kuntayhtymä.

Lahden Tukikeskus on tarkoitettu kehitys- ja sosiaalisesti vammautuneille lapsille, nuorille ja aikuisille tutkimuskeskukseksi, mikä aiemmin sijaitsi Lammilla Pääjärven kuntayhtymän tutkimusosastona. Toimintojen siirto Lahteen ja Hämeenlinnan Virveliniemeen tukikeskusmuotoisena mahdollistaa vammaisten ihmisten saattamisen normaalin elämän piiriin, asutuksen läheisyyteen.

Alijuhakkala
Eteva - kuntayhtymän Lahden tukikeskus Ali - Juhakkalassa on toiminut kuukauden. Lasten pihapiiri on juuri valmistunut, sen viihtyisyyttä ihastelevat toimitusjohtaja Markku Niemelä ja tukikeskuksesta vastaava Jutta Tuominen.

Lahden tukikeskuksen esimiehenä toimii Jutta Tuominen. Kuntayhtymän toimitusjohtaja Markku Niemelän työhuone on Etevan keskushallinnossa Mäntsälässä. Kuntayhtymä on maan suurin vammaispalvelujen tuottaja. 

Osassa asuntoyksiköitä toimii henkilökunta ympäri vuorokauden. Viikoittain asiakkaita on eri toiminnossa yli kaksituhatta henkeä, ja henkilökuntaa on tuhatneljäsataa. Toiminnot kuuluvat vammaislain ohella sosiaalilainsäädännön piiriin. Lahden tukikeskuksessa on viisitoista asiakaspaikkaa. Henkilökunta on ympärivuorokauden paikalla. Pienille lapsille on oma perheyksikkönsä, nuorilla ja aikuisilla omansa.

Lahden tukikeskuksessa asiakas on vähintään kolme viikkoa. Tänä aikana asiantuntija-henkilökunta selvittää yhteistyössä asiakkaan ja tämän omaisten kanssa kuntoutustarpeet, koulutus- ja työpaikan saannin mahdollisuudet sekä toimii yhteistyössä vammaispalvelujen antajien kanssa.

Aikuistuville asiakkaille etsitään myös sopivantyyppistä tukiasuntoa sekä työpaikkaa. Asiakkailla voi olla diagnoosina monimuotoinen kehitysvamma, autismi, aspergerin syndrooma, CP- vamma sekä psyykkinen sairaus. Intensiivisen tutkimusjakson tarkoitus on löytää asiakkaalle sopiva kuntoutusmuoto sekä tuen antaminen hänelle ja perheelle tai tukihenkilölle.


Lahden Tukikeskuksen henkilökunnan muodostavat lähi- ja sairaanhoitajat, sosiaaliohjaajat ja -työntekijät. Asiakkaita käyvät säännöllisesti tapaamassa psykologi, fysio- , puhe - ja toimintaterapeutit ja neurologi. Neurologian ja psykiatrian tutkimuspalvelut kuntayhtymä järjestää keskussairaaloista. Avainsäätiö on vammaisten henkilöiden asumis- ja työpaikkojen järjestämisessä tärkeä yhteistyökumppani.

Tärkeä elementti vammaisen henkilön elämisen hallinnassa on toimia ympäristössä asuvien ihmisten kanssa.
Tähän Lahden tukikeskuksen henkilökunta toivoo ympärillä olevan Alijuhakkalan omakotitalo-alueen asukkailta myönteistä suhtautumista. Tutustumishetkiä uuteen taloyhteisöön järjestetään näinä päivinä. 

Marja-Liisa Niuranen

 


Ajankohtaista -arkisto