Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

sisäiset uhat selvitettävä sanoo kanerva. poliitikko ei ymmärrä näköjään uhkia. on meillä siinä poliitikko.no ainakin naisten tekemät vääryydet.jotka on selvittämättä.kyvyttömät pois paikoiltaan. 21.08.2017 08:42
Kysyisin nyt. Saako tänne kirjoittaa, vaikka ei osaakaan. Aloitukset pienellä ym.söherrystä. Jos olis edes asiaa, niin vielähän sen saattaisi kestää. 20.08.2017 18:43
meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Kirkkopäivät Lahdessa läpivalaisivat nyky-yhteiskuntaa

Kirkkopäivien tapahtumat viikonloppuna tarjosivat seurakuntaväelle ja kirkon yhteiskunnallisesta näkemyksestä kiinnostuneille ihmisille runsaan tietopaketin. Kohtuulinen elämä on kirkon sosiaalifoorumin kannanotto, joka julkaistiin lauantaina. Köyhyys ja ihmisten oikeudenmukainen kohtelu muodostivat tapahtumien nykypäivää luotaavat keskustelutilaisuuksien teemat. Musiikkitapahtumat ja mannekiiniesitykset sekä sirkusteltta saivat suuren suosion yleisön keskuudessa.

Launeen kirkossa saarnasi arkkipiispa Kari Mäkinen sunnuntaina ja kauppatorin juhlateltassa oli mukana piispa Irja Askola. Ohjelmista päätellen kaikki luterilaisen kirkkomme piispat olivat Lahdessa. Europarlamentaarikko ja ortodoksisen kirkon pastori Mitro Repo kävi myös Kristillisten sosialidemokraattien tilaisuudessa puhumassa oikeudenmukaisuudesta EU:ssa sekä kansan ihmisten näkemyksestä asiasta. Ekoteologia- ja estetiikkakeskustelussa oli mukana launeenlainen limnologi Juha Keto Pianopaviljongissa Vesijärven rannalla.

Sibeliustalo ja Vanha Valimo olivat tapahtumapaikkoina monelle tilaisuudelle. Köyhyydestä puhui Köyhät Kyykkyyn? teemassa Lahdessa koulunsa käynyt Kelan tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, joka oli useassa tilaisuudessa mukana. Tutkimusaineistonsa kautta hän totesi, että erittäin vähätuloisten miesten elinajan olevan kaksitoista vuotta lyhemmän kuin taloudellisesti hyvin toimeentulevien viidenneksen. Köyhyysrajana pidetään n. 430 euron sosiaaliavustusta kuukaudessa ilman asumistukiosuutta.
Lahdessa toimeentulotuen perusosa on yksinäisellä ihmisellä 419,11€ /kk. Hiilamon mukaan vähävaraisten miesten korkeaan kuolleisuuteen eräänä syynä on 2004 lasketun viinan hinnan alennus. Pätkätöitten ja työttömyyden ovat kokeneet liian monet ihmiset viime vuosina Suomessa. Siitä on seurannut ihmisille tuntuvia taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia.

kirkkopäivät
Kirkkopäivien "Arvot tekojemme takana" - tilaisuudessa Sibeliustalolla oli runsas jouko ihmisiä kuulemassa,miten alustajina toimineet (eturivissä keskellä) professorit Kirsti Lonka ja Heikki Hiilamo aiheen kokivat nykyisessä elämänmenossa.

Seurakunnat ovat tukeneet köyhyysloukkuun joutuneita ihmisiä taloudellisesti diakoniatyön kautta, mutta valtiovallan voimakkaampaa panostusta tarvitaan ihmisten taloudellisen tilanteen korjaamiseen ja vakituisen työn saantiin. Köyhät Kyykkyyn? keskustelutilaisuuden THL:n tutkija, Lahdessakin työssä ollut, Jouko Karjalainen kysyi teologien koulutukseen liittyvää diakonityön osuudesta. Teologisessa tiedekunnan opetusohjelmissa on hyvin vähäinen diakoniatyön teoriaosuus, totesi keskustelun kuluessa piispa Kaarlo Kalliala.

Kirkon sosiaalifoorumin kannanoton julkistamistilaisuudessa puhui foorumin puheenjohtaja, piispa Björn Vikström. Sitä olivat valmistelleet foorumin teologi- ja maallikojäsenet Oulussa ja Helsingissä. Sen tavoitteena on "tarkoitus vahvistaa vuoropuhelua erilaisten tahojen välillä ja pohtia ihmisarvoisen elämän kestäviä perusteita sekä luoda edellytyksiä uskottavalle ja vastuulliselle toiminnalle, jolla voidaan vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan tuottavuutta ja eettisyyttä."

Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä on ollut mukana liitonsa edustajana foorumin työskentelyssä. Puheenvuorossaan hän kertoi, että ihmisten arjessa Martat ovat olleet läsnä jo runsaan vuosisadan ajan. Martat ovat kädestä pitäen opastaneet naisia ja nykyisin jo miehiäkin kodin askareissa. Järjestön käytännön läheisen valistusideologian mukaan yksilöllä ja perheiltä onnistuu oma elämä, jos sen rakennuspalikat ovat kohdallaan.

-Marja-Liisa Niuranen-

 


Ajankohtaista -arkisto