Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


VS  SUORA YHTEYS EDUSKUNTAAN
 

Järkevä julkinen ja yksityinen sektori

Olen eduskunnassa, Hyvinvointiyhtymässä ja Lahden valtuustossa painottanut julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön, roolien selkeyden ja kumppanuuksien merkitystä. Julkisen sektorin pitää osata nähdä mitä tulee ja pitää tehdä itse ja mitä kannattaa ostaa ulkopuolelta, yksityisen ymmärtää miten julkinen toimii. Olemme Suomessa tehneet ennätyksiä julkisten palveluiden yhtiöittämisessä. Taidamme olla koko Euroopan ykkönen, koska tulkitsemme Euroopan Unionin lainsäädännön liikkumavaraa Sipilän, Soinin ja Orpon "hallitusohjelman linjausten" mukaisesti. Emme käytä niitä joustoja, joita EU-lainsäädäntö meille antaa. Kansalaisille tämä on helppo myydä, koska EU:ta on helppo syyttää kaikesta, vaikka tosiasiallisesti teemme itse paljon EU-direktiivejä tiukempaa tulkintaa omassa lainsäädännössämme.

Nobelisti Bengt Holmström puhui keskiviikkona eduskunnassa. Puheessa hän keskittyi julkisen ja yksityisen sektorin rooleihin sekä siihen, mikä on järkevää organisointia. Holmström otti kantaa menossa olevaan SOTE-uudistukseen. Hänen mukaan "yksi virheistä jo lähtökohtaisesti on ajatella, että julkinen sektori olisi tehoton ja byrokraattinen, jonka takia sen toimintaan halutaan tuoda mukaan yksityisen sektorin toimintatapoja. Julkinen sektori on kallis pyörittää ja hankala, mutta se ei tarkoita samaa kuin tehoton". Samalla hän muistutti epäsuorasti Sipilän hallitusta siitä, että yksityisen sektorin toimintatapoja ei tule kopioida suoraan julkiselle sektorille. "Se tapa millä yksityinen sektori toimii, ei ole kopioitavissa valtion tai julkisen sektorin toimintaan. Ne toimivat ihan eri pelisäännöillä, koska niiden tehtävät ovat erilaisia. Julkisen sektorin voima ja etu ovat siinä, ettei sen tarvitse maksimoida voittoaan. Se voi huomioida muita yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita".

Amerikkalaisessa yliopistossa opettava professori puolusti yksityistä sektoria ja aiheestakin: "On myös asioita mitkä kannattaa tehdä yksityisellä sektorilla". Holmströmin mukaan sellainen on jätekeräys. Samaa mieltä, jos katsoo tilastoja. Toisessa ääripäässä Suomessa yksityisiä yrityksiä työnnetään nyt hallituspuolueiden puheenjohtajien eli Troikan rautakangella mm. hyvin toimivaan erikoissairaanhoitoon.

"Kaikkea ei pidä yrittää mitata"

Professori lausui myös laadusta ja sen mittaamisen vaikeudesta tai älyttömyydestä. Julkisella sektorilla on paljon vaikeasti mitattavia asioita. Kaikkea ei pidä yrittää mitata yksinkertaisilla laatumittareilla, koska ne eivät toimi. Ajatellaan esimerkiksi poliisia, palokuntaa, opetustyötä, päivähoitoa tai terveydenhoitoa. Kuinka paljon työaikaa alansa ammattilaisilta menee erilaisiin mittauksiin ja selvityksiin tehokkuudesta tai laadusta? Aivan liikaa. Annetaan mekin ammattilaisten keskittyä oikeaan työhönsä ja luodaan siihen tähän tarvittavat rahalliset resurssit.

Lahdessakin ajankohtaisesta koulutuksen rahoituksesta Holmström oli erittäin huolissaan. Hänen mukaan korkeakoulutuksen onnistuminen ratkaisee koko Suomen tulevaisuuden. Opetuksen taso on monella osa-alueella heikkoa. Yhdysvalloissa opiskelijat ovat kokopäiväisiä eli se on täysi työ. Siksi siellä myös valmistutaan nopeammin. Meillä opiskelijat ovat usein samaan aikaan pakosta työssä, koska toimeentulo ei muuten riitä. Valmistuminen viivästyy ja opiskelun kustannukset kasvavat. Yksi ovi yliopistoon tarkoittaisi Suomessa sitä, että hakuvaiheessa ei tarvitse tietää mihin aikoo erikoistua. Näin se menee Yhdysvalloissa ja voisi mennä meilläkin enemmän siihen suuntaan.
SDP:ssä olemme Lauri Ihalaisen kanssa "Kuntien elinkeino - ja omistajastrategia" ohjelmassamme kirjoittaneet auki sen, miten fiksu kaupunki omistaa, operoi ja mitä se haluaa ulkoistaa yksityisen sektorin tehtäviksi. Sama lähestyminen sopii myös SOTE - uudistukseen. Julkinen johtaa ja järjestää. Kolmas sektori eli yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Yksityinen täydentää silloin kun se on järkevää ja tarkoituksenmukaista.

Ville Skinnari,
kansanedustaja

 


Kolumnistin muut kolumnit