Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

teatteri uutiset.omat mutterit ei yhteiset mutterit.maksetaanko teilläkin osa palkkaa rahana.mitä kaikkea lauseet pitää sisällään. 07.12.2017 08:29
Syy ja seuraus sekoavat singulariteetissa, Melanen! T. Moskovan Mantere. 04.12.2017 16:49
Kiitos tästä taiteeseen liittyvästä Melastelusta! Täyttä asiaa! T. Moskovan Mantere. 25.11.2017 18:21
miinakentässä paukkuu kuten porvoossa. naisvaltuutettu vain maalaa lasten naamaa.siinä sanomaa lastenoikeuksien päivälle.oma etu näkyy selvästi 20.11.2017 08:28
lasten oikeuksien päivänä.yksikään puolue ei ymmärrä puuttua.kyvyttömien äitien lastensa laiminlyöntiin.vaikka kovasti ovat huolissaan tasa-arvosta. 13.11.2017 08:20

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit


Uimahalli
Tätä Launeelle halutaan: Havainnekuva talvisesta Launeen uimahallista  (Arkkitehtitoimisto Ilkka Ridanpää Oy)

50 metrin allas:
Laune vai Ranta-Kartano?

Konserni- ja tilajaosto käsittelee ensi maanantaina 50 metrin uima-altaan rakentamista Lahteen. Kaupungille saapuneessa kuntalaisaloitteessa asialle toivotaan pikaista ratkaisua ja esitetään uuden uimahallin sijoittumispaikaksi Launetta.

Uuden uimahallin rakentaminen on kaupungin nykyinvestointien paineessa merkittävä hanke. Taloussuunnitelmassa on 50 metrin altaalle varaus ja kaupungin omana hankkeena rakennusinvestointi ajoittuisi vuoden 2021 jälkeen. Arvion mukaan Launeen uusi uintikeskus 50 metrin altaalla kustantaisi kaupungin työnä noin 24 milj. euroa. Uuden uintikeskuksen sijainnista ei ole tehty päätöstä.

Lahden Tilakeskus on tehnyt 50 metrin altaasta useita selvityksiä, mutta rakentamispäätöstä ei ole tehty. Edellinen, vuoden 2011, esitys Kivimaan uimahallin laajentamisesta kariutui päätöksentekovaiheessa. Kaupunki on saanut aiheesta kaksi kuntalaisaloitetta ja kannanoton Suomen Uimaliitolta.

Nyt tavoitteena on arvioida 50 metrin altaan sijoittumispaikkoja ja rahoitusmalleja. Yhtenä vaihtoehtona on Ranta-Kartanon alue. Mahdollisen hotellirakentamisen yhteydessä voisi pitkä allas toteutua kaupungin ja yksityisen toimijan yhteistyöprojektina.

Konserni- ja tilajaoston esityksenä on, että uimakeskuksen sijainniksi on vuoden 2017 aikana tutkittava Launeen rinnalla Ranta-Kartanon vaihtoehtoa.


Ajankohtaista -arkisto