Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

teatteri uutiset.omat mutterit ei yhteiset mutterit.maksetaanko teilläkin osa palkkaa rahana.mitä kaikkea lauseet pitää sisällään. 07.12.2017 08:29
Syy ja seuraus sekoavat singulariteetissa, Melanen! T. Moskovan Mantere. 04.12.2017 16:49
Kiitos tästä taiteeseen liittyvästä Melastelusta! Täyttä asiaa! T. Moskovan Mantere. 25.11.2017 18:21
miinakentässä paukkuu kuten porvoossa. naisvaltuutettu vain maalaa lasten naamaa.siinä sanomaa lastenoikeuksien päivälle.oma etu näkyy selvästi 20.11.2017 08:28
lasten oikeuksien päivänä.yksikään puolue ei ymmärrä puuttua.kyvyttömien äitien lastensa laiminlyöntiin.vaikka kovasti ovat huolissaan tasa-arvosta. 13.11.2017 08:20

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit


VT12 Liipola
Kehätie kiinnostaa. Monitoimitalo Onnin ruokala Liipolassa täyttyi ääriä myöten keskiviikko-iltana tiedonjanoisista kansalaisista, kun Liikennevirasto ja Lahden kaupunki järjestivät infotilaisuuden eteläisestä kehätiestä. Oikealla Liikenneviraston projektipäällikkö Jannne Wikström

Eteläinen kehätie kiinnosti Liipolassa

Liikennevirasto ja Lahden kaupunki järjestivät keskiviikko-iltana etelälahtelaisille tilaisuuden tutustua eteläisen kehätien suunnitelmiin. Kehätie näyttää kiinnostavan, sillä monitoimitalo Onnin ruokala täyttyi ääriään myöten. Yleisö esitti runsaasti kysymyksiä ja keskusteli vilkkaasti. Osallistujia kiinnostivat muun muassa uuden kehätien vaikutukset ruuhkiin ja liikenneyhteyksiin, kulkuyhteydet ulkoilureiteille ja kevyenliikenteen väylät, ylijäämämaamassojen sijoittaminen sekä murskaamisen meluhaitat. Illan lopuksi esillä olleet tiesuunnitelmavaiheen kartat keräsivät osallistujia tutustumaan erityisesti tielinjaukseen ja eritasoliittymiin.

Liikenneviraston projektipäällikkö Janne Wikström aloitti illan esittelemällä tiehanketta, sen taustoja ja toteuttamista. Kahdeksan minuuttia pitkä video havainnollisti hyvin, miltä valmis tie tulee näyttämään, kun se valmistuu vuonna 2021. Video on katsottavissa myös lehtemme nettisivuilla osoitteessa www.omalahio.fi.

- Itse asiassa rakentaminen on jo aloitettu, siitä kertovat maastosta löytyvät sinipäiset kepit, jotka näyttävät tielinjan, jonka sisällä kaikki rakentaminen tapahtuu. Punapäiset kepit taas ilmoittavat missä menee tien keskilinja. Osa maanomistajista poistaa itse puuston tarvittavalta alueelta. Alueella on tehty jo 2000 koeporausta ja 1500 uutta koeporausta vielä tehdään. Launeen maaperä on joissain kohdissa ongelmallinen, joten syvimmät kairaukset ulottuvat aina 70 metrin syvyyteen selvitti Wikström.

- Tien hinta tänä päivänä olisi 229 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2021 indeksikorotuksilla lopullinen hinta tulee olemaan 275 miljoonaa euroa, josta Lahti maksaa 70 miljoonaa euroa ja Hollola 10 miljoonaa euroa. Koko tieprojekti on jaettu kolmeen erilliseen urakkaan, joita ovat Hollolan puoli, Launeen osuus sekä eteläinen sisääntulotie. Kaiken kaikkiaan kyseessä on 13 kilometriä tietä, joka pitää sisällään kaksi tunnelia ( Patomäki ja Liipola), 36 siltaa, 8 km pyöräteitä ja 5 km melusuojia. Kun tie on valmis, siirtyy nykyinen VT12 valtiolta kunnille kaduksi. Valtio vastaa tunneleiden hinnakkaista ylläpitokustannuksista ja Lahti saa ikäänkuin plussana eteläisen sisääntuloväylän 4-kaistaisena kertoi Wikström.

Varsinaisesti kehätien rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2018, mutta samalla tehtävän eteläisen sisääntuloväylän eli Uudenmaankadun leventäminen nelikaistaiseksi Gigantin risteyksestä Renkomäen ABC:lle asti aloitetaan jo keväällä 2017.

Lahden kaupungin näkökulman kehätiestä tarjosi liikennepäällikkö Jukka Lindfors
- Kehätie merkitsee todella paljon nimenomaan asemanseudun sekä yleensäkin koko radanvarren kehittymiselle. Kun VT12 siirtyy Launeelle, muuttuu nykyinen valtatie 2+2 kaistaiseksi katubulevardiksi, jonka varrelle on jo suunniteltu paljon niin asumista, yritysrakennuksia kuin kaupallisia palvelujakin. Myös Kujalan logistiikka-alueen kehittäminen saa tästä hyvää lisäboostia totesi Lindfors.

Huoli koululaisten turvallisuudesta ja melusta

Launeen koulun rehtori Esko Taipale oli ymmärrettävästi huolissaan koululaistensa turvallisuudesta rakentamisen aikana, sijaitseehan koulu aivan tielinjan välittömässä läheisyydessä.
- Tämän tyyppiset merkittävät hankkeet aiheuttavat aina jossakin määrin haittaa sekä liikenteelle että alueen asukkaille rakentamisaikana. Hankkeessa pyritään kuitenkin vahvasti siihen, että erilaiset haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja kestoltaan lyhyiksi. Hyvä suunnittelu, johon sisältyy esimerkiksi työvaiheiden ajoittaminen hiljaisen liikenteen aikaan, on tässä keskeistä ja turvallisuuteen kiinnitämme erityistä huomiota lupasi Wikström.

Wikström lupasi, että että kaikki rakentaminen pysyy merkityllä tielinjalla. Maa-ainesta ei kuljeteta edestakaisin, sillä Liipolan tunnelista louhittava kiviaines riittää tien pohjaksi. Kivet murskataan paikan päällä ylimääräisen työmaaliikenteen vähentämiseksi.
- Kaiken kaikkiaan projektista jää miljoona kuutiota ylimääräistä maa-ainesta. Vielä emme tiedä tarkkaan minne kaikki maa-aines kuljetetaan kertoi Wikström

Kevyen liikenteen järjestelyistä heräsi illan aikana montakin kysymystä.
- Kun Uudenmaankadusta tehdään nelikaistainen, rakennetaan viereen kevyen liikenteen väylä koko matkalle. Gigantin risteyksestä kaupunkiin päin kevyen liikenteen väylä viedään toiselle puolelle tietä Launeenkadun varteen, koska markettien kohdalla on mm. Paskurinojan vuoksi liian ahdas paikka rakentaa väylää kertoi Lindfors

Myös Liipolan tunnelin rakentamisesta aiheutuva melu ja tärinä askarrutti liipolalaisia.
- Tunneli menee viiden kerrostalon alta Jyrkänkadulla. Räjäytykset ja louhinta tulee aiheuttamaan jonkin verran tärinää ja melua. Louhintaurakoitsijalla on tässä todella tiukka vastuu pysyä sallituissa arvoissa paalutti Wikström.

Liikenneviraston projektipäällikkö Janne Wikström lupasi, että tien suunnittelu ja rakentaminen pyritään pitämään mahdollisimman avoimena. Projektin eteneminen ja tiehen liittyvät kartat ovatkin koko ajan nähtävissä Liikenneviraston nettisivuilla. Lisäksi liikennevirasto ja Lahti ovat lupautuneet järjestämään 2-3 kertaa vuodessa keskiviikon kaltaisia esittelytilaisuuksia. Seuraava tilaisuus on suunniteltu pidettävän Etelä-Lahdessa toukokuun puolivälissä.

Petri Salomaa

 


Ajankohtaista -arkisto