Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

sisäiset uhat selvitettävä sanoo kanerva. poliitikko ei ymmärrä näköjään uhkia. on meillä siinä poliitikko.no ainakin naisten tekemät vääryydet.jotka on selvittämättä.kyvyttömät pois paikoiltaan. 21.08.2017 08:42
Kysyisin nyt. Saako tänne kirjoittaa, vaikka ei osaakaan. Aloitukset pienellä ym.söherrystä. Jos olis edes asiaa, niin vielähän sen saattaisi kestää. 20.08.2017 18:43
meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Anttilanmäki

Myönteinen valtuustopäätös lisäisi vauhtia Anttilanmäen koulun myyntiin

Lahden kaupunginhallitus näytti vihreää valoa Svenska Gården -hankkeelle, jonka tarkoituksena on tehdä Anttilanmäen koulusta ruotsinkielisen perusopetuksen keskus Lahdessa. Samassa rakennuksessa toimisi myös yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti tulevaisuudessa.

Viisi ruotsinkielistä säätiötä on neuvotellut Lahden kaupungin kanssa koulurakennuksen ostamisesta vuodesta 2013 lähtien. Neuvottelut ovat vielä kesken, eikä asian tiimoilta ole olemassa kirjallista tai suullista sopimusta.

Lahden kaupunginvaltuusto tekee ensi maanantaina linjauspäätöksen siitä, onko opetustoiminnan järjestäminen säätiöiden haluamassa muodossa mahdollista Anttilanmäen koulukiinteistössä.
- Koulun neuvotteluissa esillä ollut hintalappu on noin 900 000 euroa ja se ei sisällä maapohjaa, toimitilajohtaja Mauri Koistinen kertoo.

Lahden Tilakeskus on luonnostellut hankesuunnitelman Anttilanmäen koulun peruskorjaamisesta kaksi vuotta sitten.
- Sen mukaan rakennuksen perusparannuksen ja kaksikerroksisen päiväkotilaajennuksen hinta-arvioksi muodostui 8,9 miljoonaa euroa, sisältäen arvonlisäveron.

Säätiöt ovat teettäneet uuden hankesuunnitelman, jossa laajennusosasta on karsittu yksi kerros pois ja sen verollinen kustannusarvio olisi ilman rakennuksen kauppahintaa 7,1 miljoonaa euroa.
- Jos hankkeelle syntyy maanantaina myönteinen päätös, niin jatkamme välittömästi sopimusneuvotteluja. Me neuvottelemme sellaisen sopimuksen, johon kaupunki voi olla tyytyväinen.

Peruskorjaus on välttämätön

- Anttilanmäen koulusta on tehty vuonna 2010 kuntotutkimus ja sen perusteella voi todeta, että talo on ollut jo pitkään peruskorjaustarpeessa, Koistinen toteaa.

Rakennuksen A- ja B -osan välipohjat sisältävät eloperäistä materiaalia, kuten purua, joissa on todettu laboratorionäytteissä mikrobivaurioita.
- Tutkimuksen tehneen Suomen Sisäilmakeskus Oy:n raportin mukaan välipohjarakenteet muodostavat riskin sisäilmalle.

Samaan aikaan kuntotutkimuksessa todettiin myös, että vesikatolla kaadot eivät olet kunnossa.
- Myös rakennuksen salaojitus ja vedeneristys tulee rakentaa tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi.

Yksi toimenpide-ehdotus saneerauksen yhteyteen oli ikkuna- ja ovirakenteiden uusiminen.
- Yksi tärkeä asia saneeraustyön yhteydessä on myös ilmanvaihdon päivittäminen tämän päivän käyttötarpeita vastaavaksi.

Neuvottelut käyntiin

- Seuraavaksi on tarkoitus päästä järkeviin sopimusehtoihin koulun käyttöperiaatteista eri osapuolten kanssa. Lahden kaupunki toisena tulevana käyttäjänä ja ruotsinkielisen perusopetuksen järjestäjänä haluaa varmistua siitä, että perusparannus tehdään kunnolla.

- Svenska Gården -hankesuunnitelman mukaan tulevaisuudessa kiinteistön tiloja voitaisiin osoittaa hieman nykyistä suuremmallekin lapsimäärälle. Tällä hetkellä koulussa on 64 oppilasta sekä 40 päiväkotilasta esiopetuksessa ja siihen liittyvässä päivähoidossa, yhteensä 104 lasta.

- Tämä on verraten pieni yksikkö. En usko, että lapsimäärän pieni lisäys aiheuttaisi pullonkaulaa saattoliikenteen takia, Koistinen pohtii.

Ruotsinkielisten säätiöiden Lahteen sijoittautumisella on kuitenkin pidempi historia kuin tämä kolmen vuoden neuvottelujakso Anttilanmäen koulukiinteistön käytöstä.
- Tietääkseni kiinnostusta Lahteen sijoittumiseen on ollut jo aiemminkin, mutta toimintaan sopivan kohteen löytymisessä on ollut vaikeuksia.

Petri Görman
 

 

 

 


Ajankohtaista -arkisto