Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

taas kuva kun suomi nainen innokkaan. muuttamassa meitän omaa geeniperimää.sakut ovat yksi suosikki. mutta ei ainut kansa.kuvakin jo kertoo piilottelun epäonnistuneen. kun asia paisuu tarpeeksi isoksi. 16.10.2017 08:21
yle.fi sivuuilla suomi nainen.leveilee taas kuinka hän muutti arabiaan.eikä ole ainoa tapaus.ei ole meillä yhteistä isänmaata. 09.10.2017 09:37
kepun naiset oli seksin oston vaatimassa rangaistavaksi.mutta myynti sallitaan. se oli kepulainen oikeuskäsitys.puolustaa hienostorouvia niinkuin korusuunnittelija rouvan kaltaisia. 02.10.2017 19:09
pesula toimii ,pyykkiä tulee kassi kaupalla. 01.10.2017 14:31
toiko nimen muutos tulosta. kun nimeä muutettiin metsätyömiehestä metsuriksi. saatiinko naiset tekemään 40 prosenttia pöllipinosta.jotta se kiintiö edes täyttyy.tämäkin unehtuu naisilta puhuttaessa siitä tasa-arvosta. 25.09.2017 07:53

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Euroopan sairas mies

20.10.2017

Papin Palsta

Kaikki kääntyy hyväksi

20.10.2017

Ville Skinnari

Elämä ja kuolema

20.10.2017


Etelä-Renkomäkeen uusi asuinalue

Rakennetun Renkomäen eteläosassa laidunsivat kesäisin vielä muutama aika sitten maatilan lehmät. Lakkitehtaantien molemmin puolin on vielä aukea peltomaisema, mistä Lahden kaupungilla on tonttimaata tien itäpuolella. Suurin osa pelloista on edelleen tilojen omistajien käytössä. Koko Renkomäen alueella on mahdollisuus kaavoittaa asuinalueita myös Ämmälän alueelle.

Uuden asuinalueen kaavoitusta koskeva kaupungin Teknisen- ja ympäristötoimialan järjestämä informaatiotilaisuus Renkomäen koululla sai liikkeelle puolisataa renkomäkeläistä. Alueen asukkaat ovat aina olleet kiinnostuneita sekä ympäristönsä historiasta että suunnittelusta. Marraskuun ensimmäisen torstai-illan pääteemana oli Lakkitehtaantien itäpuolelle suunnitellun asuinalueen kaava sekä uuden Renkomäen väylän suunnittelun jatkaminen Näkkimistön ohi Orimattilantielle.

Renksu
Uuden asuinalueen kaava ja auto- ja jalankulkuliikenteen suunnitelmia tarkasteltiin tilaisuuden päätteeksi suunnitteluinsinööri Carita Urosen johdolla (seisomassa vasemmalla keskellä) .

Suunnitteluinsinööri Carita Urosen laatima Lakkitehtaantien itäpuolelle tulevaa asuinalueen kaavasuunnitelmaa eivät lähialueen asukkaat vastustaneet. Suunnitelman mukaan 7,7 hehtaarin peltoalueella tulisi asukkaita noin 170-190. Sinne on alustavan kaavasuunnitelmien mukaan rakennetaan 7- 8 yksikerroksisia rivitaloja sekä omakotitaloja 8-13 kpl. Asuinalueelle tulee sekä omistus että vuokratontteja.

Torstaina esitetyt kaavaluonnokset eivät ole vielä lopullisia. Lähialueen asukkaille lähetetään tiedot uuden alueen kaavasta, kun se lopullisesti valmistuu, ennen kaupunginvaltuuston hyväksyntää ensi keväänä. Yhdyshenkilönä toimii asukkaitten suuntaan vuorovaikutussuunnittelija Henri Saari.

Lakkitehtaantien nykyinen ja tuleva autoliikenne oli illan tärkein keskustelun aihe. Tiellä ajetaan huomattavasti korkeampia nopeuksia kuin tien nopeusrajoitus sallisi. Jo nyt lapset kulkevat tietä myöten kouluun ja vanhempien kanssa päiväkotiin. Illan aikana Carita Uronen totesi, että mukana olleet kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski ja liikennesuunnitteluinsinööri Tarja Tolvanen-Valkeapää tulevat jatkamaan uuden alueen liikennekatujen suunnittelua muun ohella. Esitetyssä kaavasuunnitelmassa oli ainoastaan yksi liikennekatu asuinalueelta Lakkitehtaantielle, missä liikenneympyrä toimisi liikenteen "jarruna".

Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen kertoi yleisölle tilannetiedotuksena, että oppilaita täynnä olevan Renkomäen koulun laajennus alkaa muutaman vuoden viiveellä. Tontti on varattu koulun etelän puoleiselta pellolta, mutta kaupunki on joutunut homerakennusten kierteeseen, joten esimerkiksi Launeen koulun purku ja uuden rakentaminen on ajanut tämän alueen koulun edelle.

Yleisöpuheenvuoroissa oli suurena huolenaiheena Renkomäen harjun tulevaisuus. Terveisinä kaupungin päättäjille lähetti renkomäkeläisten puolesta Yrjö Mallat. Rudus Oy:n soran ottolupa tulee voimassaolokauden jälkeen lopettaa. Harjun maisemointia haluttiin Ruduksen ja kaupungin tekemänä nopeuttaa. Viheralueiden muodostamista koko kylään ja etenkin länsipuolelle esitti Kari Porra Salpausselän luonnonystävät ry:n puolesta. Hartwall Oy saa arvokkaan raaka-aineensa veden ,harjun pohjavesistä. Sen tulisi myös huolestua veden laadusta, jos harjunpohja annetaan viranomaisten taholta ohentaa uudella soranottoluvalla.

Marja-Liisa Niuranen

 


Ajankohtaista -arkisto