Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Etelä-Renkomäkeen uusi asuinalue

Rakennetun Renkomäen eteläosassa laidunsivat kesäisin vielä muutama aika sitten maatilan lehmät. Lakkitehtaantien molemmin puolin on vielä aukea peltomaisema, mistä Lahden kaupungilla on tonttimaata tien itäpuolella. Suurin osa pelloista on edelleen tilojen omistajien käytössä. Koko Renkomäen alueella on mahdollisuus kaavoittaa asuinalueita myös Ämmälän alueelle.

Uuden asuinalueen kaavoitusta koskeva kaupungin Teknisen- ja ympäristötoimialan järjestämä informaatiotilaisuus Renkomäen koululla sai liikkeelle puolisataa renkomäkeläistä. Alueen asukkaat ovat aina olleet kiinnostuneita sekä ympäristönsä historiasta että suunnittelusta. Marraskuun ensimmäisen torstai-illan pääteemana oli Lakkitehtaantien itäpuolelle suunnitellun asuinalueen kaava sekä uuden Renkomäen väylän suunnittelun jatkaminen Näkkimistön ohi Orimattilantielle.

Renksu
Uuden asuinalueen kaava ja auto- ja jalankulkuliikenteen suunnitelmia tarkasteltiin tilaisuuden päätteeksi suunnitteluinsinööri Carita Urosen johdolla (seisomassa vasemmalla keskellä) .

Suunnitteluinsinööri Carita Urosen laatima Lakkitehtaantien itäpuolelle tulevaa asuinalueen kaavasuunnitelmaa eivät lähialueen asukkaat vastustaneet. Suunnitelman mukaan 7,7 hehtaarin peltoalueella tulisi asukkaita noin 170-190. Sinne on alustavan kaavasuunnitelmien mukaan rakennetaan 7- 8 yksikerroksisia rivitaloja sekä omakotitaloja 8-13 kpl. Asuinalueelle tulee sekä omistus että vuokratontteja.

Torstaina esitetyt kaavaluonnokset eivät ole vielä lopullisia. Lähialueen asukkaille lähetetään tiedot uuden alueen kaavasta, kun se lopullisesti valmistuu, ennen kaupunginvaltuuston hyväksyntää ensi keväänä. Yhdyshenkilönä toimii asukkaitten suuntaan vuorovaikutussuunnittelija Henri Saari.

Lakkitehtaantien nykyinen ja tuleva autoliikenne oli illan tärkein keskustelun aihe. Tiellä ajetaan huomattavasti korkeampia nopeuksia kuin tien nopeusrajoitus sallisi. Jo nyt lapset kulkevat tietä myöten kouluun ja vanhempien kanssa päiväkotiin. Illan aikana Carita Uronen totesi, että mukana olleet kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski ja liikennesuunnitteluinsinööri Tarja Tolvanen-Valkeapää tulevat jatkamaan uuden alueen liikennekatujen suunnittelua muun ohella. Esitetyssä kaavasuunnitelmassa oli ainoastaan yksi liikennekatu asuinalueelta Lakkitehtaantielle, missä liikenneympyrä toimisi liikenteen "jarruna".

Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen kertoi yleisölle tilannetiedotuksena, että oppilaita täynnä olevan Renkomäen koulun laajennus alkaa muutaman vuoden viiveellä. Tontti on varattu koulun etelän puoleiselta pellolta, mutta kaupunki on joutunut homerakennusten kierteeseen, joten esimerkiksi Launeen koulun purku ja uuden rakentaminen on ajanut tämän alueen koulun edelle.

Yleisöpuheenvuoroissa oli suurena huolenaiheena Renkomäen harjun tulevaisuus. Terveisinä kaupungin päättäjille lähetti renkomäkeläisten puolesta Yrjö Mallat. Rudus Oy:n soran ottolupa tulee voimassaolokauden jälkeen lopettaa. Harjun maisemointia haluttiin Ruduksen ja kaupungin tekemänä nopeuttaa. Viheralueiden muodostamista koko kylään ja etenkin länsipuolelle esitti Kari Porra Salpausselän luonnonystävät ry:n puolesta. Hartwall Oy saa arvokkaan raaka-aineensa veden ,harjun pohjavesistä. Sen tulisi myös huolestua veden laadusta, jos harjunpohja annetaan viranomaisten taholta ohentaa uudella soranottoluvalla.

Marja-Liisa Niuranen

 


Ajankohtaista -arkisto