Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Julkiset palvelut tukevat työntekoa

Kokoomus haluaa yksityistää kaiken ymmärtämättään

Hetemäen työryhmä on oikealla asialla noin yleensä, mutta se ei ymmärrä, että verorahoitteiset julkiset palvelut tukevat työntekoa.
Suomessa verotusta ei voi tarkastella irrallaan julkisista palveluista. Työryhmä ei ole halunnut käsittää ja on jättänyt esitykseensä aukon, joka olisi pitänyt tukkia. Ylin marginaaliveroaste jäisi yhä selvästi korkeammaksi kuin pääomatulovero. Samalla työryhmä esittää yhteisöveroasteen reipasta laskua. Tukeeko taloustieteellinen tutkimus tätä?
Työryhmä tuntuu uskovan verokilpailun suosiollisiin vaikutuksiin Suomessa. Maailman taloustieteellinen tutkimus ei tue silti tätä väittämää.
Nimittäin suurilla mailla ei ole verokilpailun tarvetta, ja miten siitä Suomen kaltaiset syrjäiset maat hyötyisivät; ei mitenkään.
Suomessa on sellainen tilanne, että verotus ja tulonsiirrot tasaavat tuloja yhä vähemmän. Täysin väärä uusliberalistinen ajattelu, joka syöksi koko maailman lamaan, on meilläkin hoettu mantra rikkaiden keskuudessa.
Vuodesta 1993 ansiotuloja ovat suurituloisemmat muuttaneet kilvan pääomatuloiksi. Tätä yritettiin tukkia viimeksi vuonna 2005, mutta silloin järjestelmään jäi tai jätettiin valtava aukko: vakavaraisten listaamattomien yritysten omistajat voivat nostaa huomattavan osan osinkotuloistaan verottomana.
Historiallisessa tarkastelussa nämä Milton Fridemanin ja Thatcherin talousopit ovat karahtaneet kiville. Tämän ideologian kannattajat uskovat ja sanovat, että kulutusverotuksessa ihmiset voivat itse valita, minkä verran maksavat veroja. Valitettavasti totuus on se, että vain äveriäät voivat.
Linjaus on siis väärä. Hyödykeverot vaikuttavat työnteon kannustimiin yhtä paljon kuin tulovero.
Nyt Hetemäen työryhmä esittää marginaaliveron laskua kaikissa tuloluokissa, ylimmässä eniten.
Tieteellistä näyttöä on kuitenkin siitä, että tehokkain tapa edistää verotuksella työntekoa on alentaa pienempien ansiotulojen veroja.
Kun verot peritään työtulon sijasta tavaroiden ja palveluiden hinnoissa, progressiivinen vero vaihtuukin yllättäen tasaveroksi.

Julkiset palvelut on säilytettävä

Suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa kaikkien koulu-, terveydenhoito- ja sosiaalipalveluita ei saa yksityistää vain muka tehokkuuden nimissä.
Jos julkinen valta haluaa, sillä on kyllä keinonsa turvata palvelunsa. Valtion rooli olisikin ja voisi olla uudenlaisen ajattelun käynnistäjänä.
Eivät vanhat aatteet: vapaus, veljeys ja tasa-arvo ole menettäneet mielekkyyttään. Tasa-arvo parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Vapaus taas synnyttää luovuutta ja työ lisää vapautta.
Meillä ei ole varaa jakaa tätä kansaa ykkös, kakkos- ja kolmosluokan vaunuosastoihin. Sisu ja työnteko ovat ne asiat, jotka luovat ja tekevät hyvinvointia tänne Härmään. Se voi tapahtua vain sydämellä - oikeudenmukaisuudella. Tämä taas on tahdon asia.
Tarvitaan laaturemonttia, jotta keskiluokka ei hylkäisi yhteisten palveluiden käyttöä.
Tämä vaatii työelämän inhimillistämistä ja pitempää työuraa.
Silti välittämisen ainoa ja jaloin muoto ei ole keskiluokalle sälytetty veronmaksu.

 


Kolumnistin muut kolumnit