Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23
sale töpeksi sipilän kanssa,oli yhteinen juoni. 17.06.2017 19:57

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit


Maire
Havainnekuva Mairenkadun alueesta

 

Kerin jäähallien tilalle pientaloalue

Lahden kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaavamuutoksen koskien Kerinkallion poistettujen jäähallien aluetta. Uusi tiivis kaava mahdollistaa peräti 23 uuden omakotitalon rakentamisen alueelle. Uusi asuinalue muodostaa toteutuessaan selkeän eron viereiseen Kerinkallion omakotita- loalueeseen nähden. Alueesta tulee tiiviimpi, monimuotoisempi ja korkeampi. Alueet on rajattu toisistaan 6 m leveällä istutettavalla alueella. Alueesta on tarkoitus muodostaa oma itsenäinen kokonaisuutensa kuitenkin alistamatta mitoituksellisesti viereistä arvokasta Kerinkallion omakotialuetta. Uudesta alueesta halutaan muodostuvan uuden näköinen ja selkeästi erillinen asuinalue.

Tonttien koot tulevat olemaan 480 - 717 m² ja kaksikerroksiset talot voivat olla pinta-alaltaan
160m². Lisäksi tontille voi rakentaa 40 m² autokatoksen sekä pihan perälle 50 m² talousrakennuksen.

Keri
Entisestä urheilualueesta on tulossa todella tiivis 23:n tontin pientaloalue


Alueelle syntyvän uuden kadun nimistötoimikunta on nimennyt Mairenkaduksi lähiympäristön naisten nimillä nimettyjen katujen mukaisesti. Lähivirkistysalue on nimetty Lätkäpuistoksi alueen entisen käyttötarkoituksen mukaan.
Saksalankadun ja Kerintien kulmauksessa oleva liikerakennus suojellaan ja tonttia laajennetaan sekä rakennusoikeutta nostetaan. Tontilla tullaan sallimaan ympäristöä häiritsemätön teollisuus.
Saksalankadun ja Nikkarinkadun risteyksestä tulevaa melua pyritään hillitsemään meluvallilla.

-Petri Salomaa-

 


Ajankohtaista -arkisto