Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

miten toteuttaa tasa-arvoa.kun nainen on kyvytön tehtävissään.poliisissakin tämä tuli ilmi.jo 30 prosentin kiintiö henkilökunnassa .tekee tiukkaa suoriutua työssä.napsivat rusinat pullasta.tasa-arvon nimissä. 23.10.2017 08:32
taas kuva kun suomi nainen innokkaan. muuttamassa meitän omaa geeniperimää.sakut ovat yksi suosikki. mutta ei ainut kansa.kuvakin jo kertoo piilottelun epäonnistuneen. kun asia paisuu tarpeeksi isoksi. 16.10.2017 08:21
yle.fi sivuuilla suomi nainen.leveilee taas kuinka hän muutti arabiaan.eikä ole ainoa tapaus.ei ole meillä yhteistä isänmaata. 09.10.2017 09:37
kepun naiset oli seksin oston vaatimassa rangaistavaksi.mutta myynti sallitaan. se oli kepulainen oikeuskäsitys.puolustaa hienostorouvia niinkuin korusuunnittelija rouvan kaltaisia. 02.10.2017 19:09
pesula toimii ,pyykkiä tulee kassi kaupalla. 01.10.2017 14:31

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Euroopan sairas mies

20.10.2017

Papin Palsta

Kaikki kääntyy hyväksi

20.10.2017

Ville Skinnari

Elämä ja kuolema

20.10.2017


Maire
Havainnekuva Mairenkadun alueesta

 

Kerin jäähallien tilalle pientaloalue

Lahden kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kaavamuutoksen koskien Kerinkallion poistettujen jäähallien aluetta. Uusi tiivis kaava mahdollistaa peräti 23 uuden omakotitalon rakentamisen alueelle. Uusi asuinalue muodostaa toteutuessaan selkeän eron viereiseen Kerinkallion omakotita- loalueeseen nähden. Alueesta tulee tiiviimpi, monimuotoisempi ja korkeampi. Alueet on rajattu toisistaan 6 m leveällä istutettavalla alueella. Alueesta on tarkoitus muodostaa oma itsenäinen kokonaisuutensa kuitenkin alistamatta mitoituksellisesti viereistä arvokasta Kerinkallion omakotialuetta. Uudesta alueesta halutaan muodostuvan uuden näköinen ja selkeästi erillinen asuinalue.

Tonttien koot tulevat olemaan 480 - 717 m² ja kaksikerroksiset talot voivat olla pinta-alaltaan
160m². Lisäksi tontille voi rakentaa 40 m² autokatoksen sekä pihan perälle 50 m² talousrakennuksen.

Keri
Entisestä urheilualueesta on tulossa todella tiivis 23:n tontin pientaloalue


Alueelle syntyvän uuden kadun nimistötoimikunta on nimennyt Mairenkaduksi lähiympäristön naisten nimillä nimettyjen katujen mukaisesti. Lähivirkistysalue on nimetty Lätkäpuistoksi alueen entisen käyttötarkoituksen mukaan.
Saksalankadun ja Kerintien kulmauksessa oleva liikerakennus suojellaan ja tonttia laajennetaan sekä rakennusoikeutta nostetaan. Tontilla tullaan sallimaan ympäristöä häiritsemätön teollisuus.
Saksalankadun ja Nikkarinkadun risteyksestä tulevaa melua pyritään hillitsemään meluvallilla.

-Petri Salomaa-

 


Ajankohtaista -arkisto