Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

taas kuva kun suomi nainen innokkaan. muuttamassa meitän omaa geeniperimää.sakut ovat yksi suosikki. mutta ei ainut kansa.kuvakin jo kertoo piilottelun epäonnistuneen. kun asia paisuu tarpeeksi isoksi. 16.10.2017 08:21
yle.fi sivuuilla suomi nainen.leveilee taas kuinka hän muutti arabiaan.eikä ole ainoa tapaus.ei ole meillä yhteistä isänmaata. 09.10.2017 09:37
kepun naiset oli seksin oston vaatimassa rangaistavaksi.mutta myynti sallitaan. se oli kepulainen oikeuskäsitys.puolustaa hienostorouvia niinkuin korusuunnittelija rouvan kaltaisia. 02.10.2017 19:09
pesula toimii ,pyykkiä tulee kassi kaupalla. 01.10.2017 14:31
toiko nimen muutos tulosta. kun nimeä muutettiin metsätyömiehestä metsuriksi. saatiinko naiset tekemään 40 prosenttia pöllipinosta.jotta se kiintiö edes täyttyy.tämäkin unehtuu naisilta puhuttaessa siitä tasa-arvosta. 25.09.2017 07:53

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Euroopan sairas mies

20.10.2017

Papin Palsta

Kaikki kääntyy hyväksi

20.10.2017

Ville Skinnari

Elämä ja kuolema

20.10.2017


Valtatie 12 ja uudet suunnitelmat Launeella

Lahden eteläisen kehätien eli VT 12 suunnittelu jatkuu edelleen, vaikka rahoitusta sille ei valtion rahakirstusta ole ollut luvassa toistaiseksi.
Tien rakennesuunnitelmia on tarkennettu. Sen väylä kulkee Hollolan Soramäestä Etelä-Lahden, Launeen peltojen, läpi Kujalan liittymän kautta Kouvolan tielle. Uusi suunnitelma on runsaan 120 miljoonaa kalliimpi kuin Tielaitoksen muutama vuosi sitten teettämä. Nyt Ramboll Group ja Sisto yhtymän yhteissuunnitelman mukaan tie maksaisi 2020 ehkä 268 milj. euroa. Tien suunnittelu on ollut vireillä länsi- rannikolta Porista itä-länsisuuntaisena tienä yhden sukupolven ajan.

Tien kustannusten nousu ihmetytti viime perjantaina Salpausselän koululla suunnittelijoiden pitämässä tiedotustilaisuudessa. Aikaisemmassa suunnitelmassa tietunneleita oli kolme eli kilometrin mittainen Liipolan tunneli sekä Patomäen- ja Patokallion tunnelit, joista viimeksi mainittu tieosuus on muutettu kallion läpi kulkevaksi avoleikkaukseksi. Patomäen tunneli säästää nykyiset ulkoilualueet pallokenttineen samoin Liipolan tunneli Saksalan ja Liipolan metsät ja pellot.

VT12
Ramboll Group:n ja Sito-yhtymän suunnittelijat esittelivät uutta Vt12 - eteläisen kehätien suunnitelmaa lukuisalle kuulijajoukolle Salpausselän yläasteen auditoriossa viime perjantaina. Joukko suunnittelijoita on kuvassa etualalla.

Yleisön joukosta tiedusteltiin kallioisen maaston läpi louhittavan Liipolan tunnelin tuuletus- ja muita turvatoimia. Sen rakentamisessa on huomioitu nykyaikainen ilmastointi- ja turvallisuustekniikka. Nykyisten laskelmien mukaan niiden vuosittainen hoito maksaisi noin 800 000 euroa vuodessa.

Launeen alueen pohjavesien suojaus on huolestuttanut alueen asukkaita. Se oli eräs painavimmista syistä saada tielinjaus Salpakangas-Ämmälä-Orimattilatien alueelle. Mutta enemmistö 2000 luvun kaupungin- ja maakuntavaltuustojen päättäjistä eivät kaiketi pitäneet pohjavesien saastumista uskottavana ja niin kutsuttu Launeen linjaus voitti asiasta äänestyksen.

Tieväylän suunnittelijat uskovat, että Gigantin myymälärakennuksen viereen tuleva pohjavesiä suojaava tiekaukalo voidaan rakentaa niin tiiviiksi, etteivät liikenteen saasteet ja Launeen peltojen ja Paskurinojan tulvavedet aiheuta pohjavesille ongelmia. Suunniteltu allas jää kaksi metriä pohjaveden pinnan alapuolelle.

Tällä alueella on myös Sokeritoppa taloineen, joitten tulevaisuus ei ole vielä lopullisesti selvitetty. Asuinalueet kuten Metsä-Hennala ovat Eteläisen ohitien katveessa, mutta asuintalojen purkuongelmia ei tiettävästi tule.

VT12 kartta
Alkuperäinen eteläisen kehätien VT 12-suunnitelma näytti tältä. Hieman yli vuosi sitten suunnitelmaa kevennettiin, jotta kustannuksia saataisiin alas silloisesta 180 miljoonasta eurosta. mm. Patiokallion alle suunnitellun tunneli korvattiin kallioleikkauksella, Nikulan eritasoliittymä jätettiin pois ja Kujalan eritasoliittymä kevennettiin. Seurauksena hintalappu on kuitenkin nyt jo 268 miljoonaa euroa.  Rahoitusta ei ole näkyvissä, sillä Liikennevirasto ja kunnat eivät ole päässeet sopuun kustannuksien jaosta. Hollola ja Lahti ovat vauhdittaneet kehätietä aiemminkin lupautumalla maksamaan osan tiesuunnitelman laatimiskustannuksista.Näinköhän innokkaat lahtelaiset maksavat vielä koko tien?
Eteläisen kehätien virtuaalimalli nähtävillä Omalähiön nettisivujen etusivulla.

Asuinalueitten meluaitoja on tämän noin kahdenkymmenen kilometrin tieosuudella runsaasti. Niiden muotoja ja värejäkin on jo suunniteltu. Osa suojauksista rakentuu meluvalleista, joihin käytetään tiepohjasta saatavaa maa-ainesta. Tievarsien maisemointi ei tapahdu hetkessä. Sito-yhtymän suunnittelijat ovat paneutuneen tien ympäristön luonnonvarojen säästämiseen. Valtatien alikäytäviä on suunniteltu lenkkipolkujen ja pieneläinten väyliksi. Suunnittelijat ovat ottaneet huomioon myös liito-oravien ja lepakkojen reservaatit sekä saukon kuin taimenkalojen elinympäristöt. Samoin Porvoojoen varret tuovat oman luontoarvonsa ohikiitävien autoilijoiden katseltavaksi. Hollolan puolella ajonopeus on 100 km/h ja Lahden alueella 80km/h.

Pääajatus on ollut Lahden seudulla, että länsi-itäsuuntainen Lahden ohittava henkilöautoliikenne ja raskaat kuorma-autot ohjattaisiin pois Mannerheiminkadulta ja vähän etelämpänä Tapparan- ja Saksalankadulta Salpakankaalta Ämmäläntietä E4-tielle. Tulenarat ja myrkylliset kuljetukset sieltä on jo tälle tielle ohjattukin, mutta todellisuudessa tätä liikennettä eivät viranomaiset valvo.

Surkuhupaisinta tiesuunnitelmassa on se, että etelälahtelaiset eivät uusimmassakaan suunnitelmassa pääse väylälle kuin Okeroisten ja Kujalan liittymistä, kuten eräs tilaisuudessa mukana ollut henkilö totesi. E4-tielle ei myöskään Uudenmaankadulta tule liittymää.

Alussa mainitussa hinta-arviossa ei ole vielä tarkkoja laskelmia työhön kuuluvista siltarakennelmista eikä Lahden maksuosuuksista kevyen liikenteen silloista tai tunneleista.

Vt 12 eteläisen kehätien tämänhetkinen suunnitelma valmistuu ensi lokakuun lopulla. Se on kuntalaisten nähtävillä ainakin Hollolan kunnantoimistossa ja Lahdessa maankäytön ja ympristön tiloissa Tevissä kaavakuulutuksella. Siitä huomautukset kuntalaiset voivat tehdä Uudenmaan Ely-keskukseen. Se lähettää tiesuunnitelman nähtävillä olon jälkeen hyväksyttäväksi Liikennevirastoon ja valmiina suunnitelman pitäisi olla ensi vuoden helmikuussa.

Marja-Liisa Niuranen


Ajankohtaista -arkisto