Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Hennalan varuskunta-alue siirtyi siviilikäyttöön

Yllättävän nopeasti Puolustusvoimat tekivät päätökset useiden varuskuntien lakkauttamisesta, kun maan hallitus vaati tekemään leikkauksia myös puolustusbudjettiin. Puolustusministeriö päätti lakkauttaa useita varuskuntia kolme vuotta sitten. Tämä tiesi myös satavuotisen Hennalan varuskunnan loppua ja sen toimintojen siirtoa muihin varuskuntiin. Nyt valtion Senaatti kiinteistöt vastaavat 81 hehtaarin maa-alueen ja sillä sijaitsevien rakennusten myynnistä.

Museovirasto valvoo koko alueen tulevaa kehitystä yhteistyössä Lahden kaupunginmuseon kanssa. Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala on mukana Hennalan alueen uusien asuinalueiden runkokaavan suunnittelussa. Varuskunta-alueella on voimassa 1953 hyväksytty asemakaava, ja sen ydinalueella on nykyisin suojelukaava.
Kaupunkilaisia varten Lahdessa on nyt uusi - vanha, suuri puistomainen ja väljä alue historiallisine rakennuksineen. Vanhojen rakennusten tulevat omistajat joutuvat neuvottelemaan ainakin ulkoasua koskevista muutoksista Museoviraston kanssa. Alueen kiinteistöillä tullaan tekemään kauppaa yksityisten ihmisten ja yritysten kanssa. Niin sanotusti melu- ja saasteongelmaisia yrityksiä sinne ei tiettävästi haluta.

Hennala
Hennalan kasarmialueen puusto ja Venäjän tsaarin armeijan arkkitehtien suunnittelema ydin tulee säilymään tulevaisuudessakin. Kuvan vasemmassa laidassa pilkottaa puiden takana keltainen rakennus toimi sotilaskotina, mutta rakennus valmistui aikoinaan sotilaskirkoksi.

Varuskunta-alueella on myynnissä kaikkiaan 35 erikokoista rakennusta. Pinta-alaltaan kookkaimmat ovat entinen sotilassairaala ja ehkä huoltokeskus. Jo tämän kevään aikana on Upseerikerhon rakennus myyty runsaalla neljännesmiljoonalla eurolla kiinteistöllä useamman vuoden toimineelle ravintolayrittäjälle. Ensimmäisenä varmistui jo viime vuonna Hämeen poliisilaitoksen pääpoliisiaseman siirtyminen Salininkadulta entiseen varuskunnan ruokalarakennukseen vuoden 2017 lopulla.

Yksittäisistä punatiilirakennuksista sekä vanhoista asuinrakennuksista on ovat yritykset olleet kiinnostuneita. Ostotarjoukset Senaatti kiinteistölle oli pyydetty maaliskuun loppuun mennessä, kertoi Senaatti Kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila aluetta koskevassa tiedotustilaisuudessa Ladec Oy on alueen kehittämissuunnitelmissa mukana. Sen liiketoiminnan kehityspäällikkö Pekka Komu otaksui tällä viikolla, että vielä tämän kevätkauden aikana tulee syntymään useampia kiinteistökauppoja.

Osin satavuotiaat rakennukset ovat Venäjän tsaarinajan sotilasarkkitehtien suunnittelemia. Uudet kasarmit, joita keisarikunta päätti Suomeen puolustustarkoituksella tehdä 1911, rakennettiin pääosin tiilestä hienoine päätyornamentein. Hennalaan tiiliä valmisti von Hausenin Mukkulan tiilitehdas. Tiilet tuotiin junalla Hennalan seisakkeelle. Kun alueella on muutaman vuoden kuluttua ehkä noin 4000-6000 uudisasukasta, niin Hennalan seisakkeella saattaa pysähtyä tulevaisuudessa Z-juna. Seisakealue on mahdollisuus rakentua kaupungin 3,5 hehtaarintontille Enso-Gutzeitin tehdasalueen länsipuolelle.

Kaavoitettavien asuinalueiden suunnittelussa ovat mukana Lahden kaupungilta suunnitteluarkkitehti Armi Patrikainen ja alueen projektipäällikö Pirkko-Leena Jakonen. Alueen kaavan alustavat valmistelut ovat jo alkaneet. Kasarmialue on aidattu, mutta koko kiinteistö ulottuu lännessä aina rautatiehen saakka. Halkomäen ympäri kiertävät lenkkipolut tulevat säilymään totesi Armi Patrikainen, mutta sotilasharjoittelualueelle rakennetaan kerrostaloja. Niitten puistomaisiin piha-alueisiin kuuluvat nämä polut. Pääosiltaan tsaarin sotilasarkkitehtien suunnittelema alue nykyisine katuineen, rakennuksineen ja puustoineen sekä Lippukenttä tulee säilymään suojelukaavan mukaisesti. 

Suunnitelmisssa on , että alueen pohjois- etelä- ja länsiosiin rakentuu kolme - viisikerroksisia asuintaloja. Tämä vanha kosteapohjainen savimaa on entisen Jylisevän eli Metsä-Hennalan tilan osa. Maapohjan pehmeyden takia omakoti- tai rivitalojen rakentaminen tulee liian kalliiksi, koska paalut pitää juntata monen kymmenen metrin syvyyteen. Jo nyt on suunnitteilla Hennalan päiväkodille uudisrakennus. Alueelle varsinaisia uusia liikerakennuksia ei tule, sillä Hennalan nykyiset palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Marja-Liisa Niuranen


Ajankohtaista -arkisto