Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

sisäiset uhat selvitettävä sanoo kanerva. poliitikko ei ymmärrä näköjään uhkia. on meillä siinä poliitikko.no ainakin naisten tekemät vääryydet.jotka on selvittämättä.kyvyttömät pois paikoiltaan. 21.08.2017 08:42
Kysyisin nyt. Saako tänne kirjoittaa, vaikka ei osaakaan. Aloitukset pienellä ym.söherrystä. Jos olis edes asiaa, niin vielähän sen saattaisi kestää. 20.08.2017 18:43
meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Kansanedustajaehdokkaita tentattiin Patomäessä

Nuoret, työttömyys ja päihteet olivat tärkein keskustelun aihe Patomäen toimintakeskuksen kannatusyhdistyksen järjestämässä kansanedustajaehdokkaille keskustelutilaisuudessa. Yhdistys oli pyytänyt ehdokkaille tarkoitettuja kysymyksiä etukäteen lähetettäväksi puheenjohtaja Liisa Perjolle. Tilaisuuden panelisteille annettiin tarkka aika vastauspuheenvuorojen kestoon. Ajan ylittämistä ei puhetta johtanut Salla Natunen sallinut.

Toimintakeskukseen olivat saapuneet ehdokkaina olevat, ensimmäistä kauttaan istuvat kansanedustajat Anne Louhelainen (PS.), Hollolasta ja Mika Kari (Sdp), Lahdesta. Muut kandidaatit olivat lahtelaiset erikoislääkäri Antti Holopainen (Vas.), erikoissairaanhoitaja Kaarina Suhonen (Kesk.), päihdetyöntekijä Timo Räihä (KD), ekonomi Eeva Rautamäki (Vihr.), ja yrittäjä Ilkka Viljanen (Kok) Suuria ristiriitoja eivät kysymykset panelistien kesken aiheuttaneet.

Vaalipaneeli
Kansanedustajaehdokkaitten tentissä johti napakasti puhetta, kuvassa vasemmalta Salla Natunen, hänen vieressään Patomäen toimintakeskuksen kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Perjo seuraavana kansanedustajaehdokkaat Antti Holopainen (Vas), Mika Kari (Sdp), Anne Louhelainen (PS) , Eeva Rautanen (Vihr) , Timo Räihä (KD), Kaarina Suhonen (Kesk) ja Ilkka Viljanen (Kok)

Perhe ja lasten hyvinvointi sekä koulujen ja kotien yhteistyö olivat keskeisiä asioita jokaiselle vastaajalle. Eeva Rautamäki korosti koulukuraattoreitten ja - psykologien tarvetta myös maaseutukunnissa. Perheitten hyvinvoinnin rinnalle nousivat kysymykset ihmisten päihteiden ja alkoholin ongelmakäytöstä.

Päihderiippuvuudesta mahdollisesti selviämisen asiantuntijoita ovat Antti Holopainen ja Timo Räihä. Asiasta keskustelun yhteydessä nousi kysymys Raha-automaattiyhdistyksen sekä Veikkauksen ja Toto-veikkauksen voittojen jaosta. Ray on vähentänyt tuntuvasti päihdetyöhön ja peliriippuvaisten ihmisten terapiaa järjestäville yhdistyksille aiemmin jaettuja määrärahoja. Räihä totesikin, että yhdistysten on vaikeaa ylläpitää korjaavia toimintoja, kun kuntien jaettavat avustukset kolmannelle sektorille ovat minimissä.

Kansanedustajat Anne Louhelainen ja Mika Kari kertoivat, että uusi eduskunta tulee ehkä vielä tämän vuoden aikana käsittelemään uudistuvaa hankintalakia. Se saattaa antaa paremmat mahdollisuudet järjestöille päästä mukaan kuntien ostopalvelujen piiriin. Nykyisen hankintalain aikana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestöt sekä pienet yksityiset palvelujen tarjoajat ovat joutuneet jopa lopettamaan toimintojaan.

Työttömyys, joka sekä Lahden seudulla että koko maassa on ylittänyt 1990-luvun lama-ajan työpaikkojen menetykset, askarrutti jokaista vastaajaa sekä runsasta kuulijakuntaa. Ilkka Viljanen kertoi, että maassamme on alle kolmekymmentä yritystä, joitten tuotteita viedään jatkuvasti ulkomaille. Hän syytti samalla ammattiliittoja, joitten työharjoittelussa olevien jäsenten tuntipalkkavaatimukset ovat pienyrittäjille liian korkeat. Sekä ehdokkaat että kuulijat pohtivat mahdollisuutta saada valtion budjetista tukea pienyrittäjille esimerkiksi alennettujen sosiaaliturvamaksujen muodossa. Työpaikkoja on tosin Lahden seudulla tarjollakin, mutta niihin ei löydy aina ammattitaitoista työntekijöitä.

Toiveita on herättänyt tilaisuudessa mukana olleitten keskuudessa Äänekoskelle, Varkauteen sekä Lappeenrannan seudulle suunnitellut uudet, bioraaka-aineita jalostavat tehtaat. Ne tulevat tarvitsemaan runsaasti raaka-aineita metsistä ja ammattitaitoisia työntekijöitä.
Kysymys Natoon liittymisestä ei saanut kannatusta ehkä nykyisestä Ukrainan tilanteesta johtuen.

Marja-Liisa Niuranen


Ajankohtaista -arkisto