Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23
sale töpeksi sipilän kanssa,oli yhteinen juoni. 17.06.2017 19:57
100 vuotiaan suomen juhlissa unohtuu tarkoituksella.puna-armeijan ja palmen porukan osuus.miten nämä auttoi suomi poloista pysymään jaloillaan. 12.06.2017 08:16
Mitäköhän läheisen kaupan myynnissä olevat elektroniikka- ja muut tuotteet tykkäävät paalutuksen tärinäatä??? 10.06.2017 14:31
Suomi 24:ään ei pääse.Ilmoittaa bad gateway.Missähän vika? 06.06.2017 12:00

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit


Kansanedustajaehdokkaita tentattiin Patomäessä

Nuoret, työttömyys ja päihteet olivat tärkein keskustelun aihe Patomäen toimintakeskuksen kannatusyhdistyksen järjestämässä kansanedustajaehdokkaille keskustelutilaisuudessa. Yhdistys oli pyytänyt ehdokkaille tarkoitettuja kysymyksiä etukäteen lähetettäväksi puheenjohtaja Liisa Perjolle. Tilaisuuden panelisteille annettiin tarkka aika vastauspuheenvuorojen kestoon. Ajan ylittämistä ei puhetta johtanut Salla Natunen sallinut.

Toimintakeskukseen olivat saapuneet ehdokkaina olevat, ensimmäistä kauttaan istuvat kansanedustajat Anne Louhelainen (PS.), Hollolasta ja Mika Kari (Sdp), Lahdesta. Muut kandidaatit olivat lahtelaiset erikoislääkäri Antti Holopainen (Vas.), erikoissairaanhoitaja Kaarina Suhonen (Kesk.), päihdetyöntekijä Timo Räihä (KD), ekonomi Eeva Rautamäki (Vihr.), ja yrittäjä Ilkka Viljanen (Kok) Suuria ristiriitoja eivät kysymykset panelistien kesken aiheuttaneet.

Vaalipaneeli
Kansanedustajaehdokkaitten tentissä johti napakasti puhetta, kuvassa vasemmalta Salla Natunen, hänen vieressään Patomäen toimintakeskuksen kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Perjo seuraavana kansanedustajaehdokkaat Antti Holopainen (Vas), Mika Kari (Sdp), Anne Louhelainen (PS) , Eeva Rautanen (Vihr) , Timo Räihä (KD), Kaarina Suhonen (Kesk) ja Ilkka Viljanen (Kok)

Perhe ja lasten hyvinvointi sekä koulujen ja kotien yhteistyö olivat keskeisiä asioita jokaiselle vastaajalle. Eeva Rautamäki korosti koulukuraattoreitten ja - psykologien tarvetta myös maaseutukunnissa. Perheitten hyvinvoinnin rinnalle nousivat kysymykset ihmisten päihteiden ja alkoholin ongelmakäytöstä.

Päihderiippuvuudesta mahdollisesti selviämisen asiantuntijoita ovat Antti Holopainen ja Timo Räihä. Asiasta keskustelun yhteydessä nousi kysymys Raha-automaattiyhdistyksen sekä Veikkauksen ja Toto-veikkauksen voittojen jaosta. Ray on vähentänyt tuntuvasti päihdetyöhön ja peliriippuvaisten ihmisten terapiaa järjestäville yhdistyksille aiemmin jaettuja määrärahoja. Räihä totesikin, että yhdistysten on vaikeaa ylläpitää korjaavia toimintoja, kun kuntien jaettavat avustukset kolmannelle sektorille ovat minimissä.

Kansanedustajat Anne Louhelainen ja Mika Kari kertoivat, että uusi eduskunta tulee ehkä vielä tämän vuoden aikana käsittelemään uudistuvaa hankintalakia. Se saattaa antaa paremmat mahdollisuudet järjestöille päästä mukaan kuntien ostopalvelujen piiriin. Nykyisen hankintalain aikana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestöt sekä pienet yksityiset palvelujen tarjoajat ovat joutuneet jopa lopettamaan toimintojaan.

Työttömyys, joka sekä Lahden seudulla että koko maassa on ylittänyt 1990-luvun lama-ajan työpaikkojen menetykset, askarrutti jokaista vastaajaa sekä runsasta kuulijakuntaa. Ilkka Viljanen kertoi, että maassamme on alle kolmekymmentä yritystä, joitten tuotteita viedään jatkuvasti ulkomaille. Hän syytti samalla ammattiliittoja, joitten työharjoittelussa olevien jäsenten tuntipalkkavaatimukset ovat pienyrittäjille liian korkeat. Sekä ehdokkaat että kuulijat pohtivat mahdollisuutta saada valtion budjetista tukea pienyrittäjille esimerkiksi alennettujen sosiaaliturvamaksujen muodossa. Työpaikkoja on tosin Lahden seudulla tarjollakin, mutta niihin ei löydy aina ammattitaitoista työntekijöitä.

Toiveita on herättänyt tilaisuudessa mukana olleitten keskuudessa Äänekoskelle, Varkauteen sekä Lappeenrannan seudulle suunnitellut uudet, bioraaka-aineita jalostavat tehtaat. Ne tulevat tarvitsemaan runsaasti raaka-aineita metsistä ja ammattitaitoisia työntekijöitä.
Kysymys Natoon liittymisestä ei saanut kannatusta ehkä nykyisestä Ukrainan tilanteesta johtuen.

Marja-Liisa Niuranen


Ajankohtaista -arkisto