Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17
lisää naisasiaa arvostelua nainen ei salli. arvostelin yhtiön hallituksessa.minut puotettiin hallituksesta.tapahtui 2 minulle mieluisaa asiaa.naiset esitteli jälleen itseään.tämä pieni uutinen suuri asia. 26.06.2017 09:48
naisen tekemiä virheitä kasvattajana. piiloon ei enää voi laittaa.koska määrä on niin valtava.eilenkin oli pakko julkaista.niitä tuloksia mitä nainen on saanut aikaan.opettaja päiväkoti sossu on naisten alaa.tuloksia voi katsella nyt. 19.06.2017 08:23

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Krisse
OHI ON! ja nyt väittelijä voi jo rentoutua onnellisena vaikkapa puita halaamalla. Kristiinalla ei ole vielä päässä tohtorinhattu vaan tallinnalaisen käsityöläisen muotoilema ruusukoristeinen huopahattu. 

Tulevaisuuden käsi- ja taideteollisuus ja moniammatillisuus

Nykypäivän käsityö näyttäytyy monenlaisina tuotteina toreilla, butiikeissa ja messuilla. Miltä käsityöläisyys ja siihen liittyvä elämä näyttää monikulttuurisuuden maailmassa runsaan kymmenen vuoden kuluttua vuonna 2025? Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaisuudenkuvia väitöskirjassaan lahtelainen kasvatustieteen maisteri Kristiina Soini-Salomaa ratkoi näkymiä alan tulevaisuuteen. Seitsemän vuoden työrupeama väitöskirjan valmistumisessa huipentui kaksi viikkoa sitten väitöstilaisuuteen Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä oli dosentti Marketta Luutonen Aalto yliopistosta ja kustoksena Piritta Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta.

Väitöskirjan kannessa on kuva tulevaisuuden mutkittelevista poluista kudotulla kankaalla (Henna Pyyhtiä, kuosi Polkuja 2012). Väitöksen teemat käsittelevät käsi- ja taideteollisuusalan, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin näkymiä vuoteen 2025. Väitöksen jälkeen Kristiina Soini-Salomaalle on arki koittanut, mutta tulevaisuudentutkimusta tuore tohtori ei jätä. Hänet löytää Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta Lahden Aikuiskoulutuskeskuksesta, ellei hän ole vetämässä tulevaisuustyöpajaa jossain päin maakuntaa.

Monet lahtelaiset käsityön harrastajat muistavat Kristiinan ajalta, kun hän oli Lahdessa Taito-Häme ry:n toiminnanjohtajana, mistä hän siirtyi Helsinkiin vastaavaan tehtävään Käsi- ja taideteollisuus liitto Taito ry:hyn. Tätä ennen hän oli löytänyt suuren rakkautensa kangaspuut ja kudonnan sekä suorittanut tekstiilialan suunnittelijan ja alan opettajatutkinnot. Kristiina on syntynyt Taidon päivänä, liekö päivä ollut enne ammattikoulutuksen suunnasta. Hän on ollut suunnittelemassa monet Kätevä-messut ennen tutkimuksiin uppoutumista.

Väitöskirjan teko oli suuri urakka, mikä vaati täysipäiväisen tutkimusjakson ja hengen palon sekä perheen ja tutkimusyhteisön tuen työn loppuun saattamiseksi. Neljän viimeisen vuoden aikana väitöskirja syntyi apurahojen ja tutkimusrahoitusten turvin.

Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaisuudenkuvia-tutkimus on monitieteellinen, missä tutkimusmenetelminä käytettiin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä, mm. haastatteluja, tulevaisuustyöpajoja, tulevaisuustarinoita sekä Delfoi-menetelmää. Erilaisilta alaa lähellä olevilta toimijoilta tutkija haki vastauksia tulevaisuuden muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisen koulutukseen ja työn kuvaan.

Tutkimuksessa oli mukana ammatillisten oppilaitosten oppilaita kaikilta koulutusasteilta, mm. soitinrakentajia, sisustusartesaaneja, muotoilijoita sekä käsityöopettajaopiskelijoita. Käsi- ja taideteollisuusalan ammatinharjoittajien ja asiantuntijoiden näkemyksiä koottiin tutkimuksen viimeisessä vaiheessa Delfoi-asiantuntijapaneelin avulla.

Nuoret näkivät tulevaisuuden työympäristönsä melko paikallisesti ja työtehtävänsä melko perinteisinä käsityöläisyyden toimintatapoina. Tutkimuksen perusteella käsi- ja taideteollisuuden koulutus näyttäytyy melko muuttumattomina ammatillisen suuntautumisen vaihtoehtoina. Koulutuksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota nopeasti muuttuviin trendeihin ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin kuten 3D-tulostusteknologian esiinmarssiin. 3D-tulostustekniikalla valmistetaan jo nyt koruja ja käyttöesineitä ja esimerkiksi hammasproteesitekniikassa sitä hyödynnetään.

Käsityöllä ja kulttuurilla laajemminkin olisi paljon mahdollisuuksia uudenlaisten hyvinvointipalveluiden osana. Käsi- ja taideteollisuuden tulevaisuuden ei pidä olla ainoastaan käsin kosketeltavassa tavarassa, vaan sen arvo liittyy kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin sekä ammatinvalintana että harrastuksena.

Ammattikoulutukseen pitäisi vahvemmin ottaa mukaan tulevaisuusajattelu ja ennakointitaidot. Tulevaisuus on tulevaisuuden tekemistä nykyhetkessä eli opiskelijoita tulisi kannustaa omien vaihtoehtoisten ammattipolkujen suunnitteluun.
Kristiina Soini-Salomaan väitöskirja on saatavilla nettiosoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9433-0.

Marja-Liisa Niuranen

 


Ajankohtaista -arkisto